Božena Dlouhá za devět dní oslaví 96. narozeniny. Jeden dárek však dostala předčasně už v sobotu, když se po 77 letech vrátila na plzeňské gymnázium na Mikulášské náměstí. Škola si připomínala 110 let od svého založení a paní Boženě se splnilo její dlouholeté přání. „Jsem vděčná, že tady zase můžu být. Jsou to pro mě opravdu krásné okamžiky," uzavřela.

Plzeňanka, jež nastupovala na tehdejší státní reálku v roce 1932, milovala matematiku. „Dodnes mám doma schované sešity," usmívala se při odpovědi žena, která patřila ve třídě k premiantům.

Na škole v té době působily pouze dvě učitelky, zbytek pedagogického sboru tvořili muži. Největším postrachem pro studenty byl podle paní Boženy profesor matematiky Karásek. „Nosil dlouhý plnovous a byl velmi přísný. Já jsem měla výhodu, protože mě právě jeho předmět bavil," uvedla.

V roce 1939 ještě stihla rychle odmaturovat. Na vysokou školu už kvůli politické situaci nemohla. „Chtěla jsem se věnovat architektuře, hodně mě bavilo rýsování. Studovat ale tenkrát nešlo. Rychle jsem si sháněla zaměstnání. Hodně mých spolužáků bylo totálně nasazených," vyprávěla paní Božena. Jí se naštěstí nucené práce vyhnuly. Ve Škodovce, kam se hlásila, čerstvou absolventku přijali. Po válce už v podniku zůstala a pracovala v něm až do důchodu.

Na plzeňské gymnázium Božena Dlouhá ale nikdy nezanevřela.