„Díky schválení v současnosti platné kompenzační vyhlášky je stabilita provozu FN Plzeň zajištěna,“ uvedl ředitel nemocnice Václav Šimánek. Výše pandemických výdajů činí zhruba 40 milionů korun. "Nemocnice z důvodu utlumeného provozu nevykázala určité přímo hrazené výkony a díky této skutečnosti vykazuje ztrátu v řádu cca 20 milionů korun. Další přímou ztrátou jsou platby cizinců a samoplátců, nižší zisky nemocniční lékárny o 2 miliony korun a o 800 tisíc jsou vykázány nižší výnosy za parkování," vysvětlil ekonomický náměstek Viktor Wendler.

Další výdaje se týkaly vyššího objemu úklidových prací a vnitřní sanitní přepravy pacientů (1,5 milionů korun). Vysoké ceny ochranných pomůcek a jejich vyšší spotřeba zapříčinily výdaje ve výši 10 milionů korun a v neposlední řadě investice do přístrojového vybavení, potřebného pro covidové pacienty, např. ventilátory či ultramobilní sonografy přesáhly 6 milionu korun.

Další velký výdaj, který ale není vnímán jako covidový, přiblížil ředitel Václav Šimánek: „Největší výdajovou položkou prvního pololetí byly covidové odměny. 73 milionů korun bylo vyplaceno ve dvou vlnách s nejlepším vědomím spravedlivého rozdělení. Naši zaměstnanci odvedli obrovský kus práce a odměny si rozhodně zasloužili.“

Další čísla v době pandemie

· 445 - počet hospitalizovaných pacientů s podezřením na COVID-19
· 70 - počet hospitalizovaných pacientů s prokázaným COVID-19
· 66 let - průměrný věk hospitalizovaného pacienta
· 22 pacientů bylo starších 80 let
· 87 % pacientů bylo starších 50 let
· 16 dnů - průměr hospitalizace pozitivního pacienta
· 14 669 provedených odběrů
· 10 879 přijatých telefonních hovorů od veřejnosti s dotazy na COVID - 19 na Klinice infekčních nemocí a cestovní medicíny