Hlavní cenu Památka Plzeňského kraje získala jezuitská kolej v Klatovech, která nedávno dokončila rekonstrukci interiéru.

O hlavních cenách soutěže Památka Plzeňského kraje rozhodla na základě bodování sedmičlenná odborná komise. „Do soutěže zasílaly návrhy na ocenění obecní úřady obcí s rozšířenou působností a Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni. Nominováno bylo 18 nemovitých kulturních památek, jejichž obnova byla letos dokončena. V kategorii věnované sochám a drobné architektuře bylo nominováno devět kulturních památek a v kategorii Stavby se vybíralo rovněž z devíti kulturních památek.“ uvedla členka komise Alena Svobodová, vedoucí Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Jezuitská kolej v Klatovech získala hlavní cenu především za dokončení rekonstrukce vnitřních prostor. Stavebních úprav se dočkaly bývalý refektář a přilehlé prostory v západním křídle. Byly upraveny dispozice pro zřízení společenského sálu s klubovnou, opravila se ambitová chodba, restaurovaly se omítky a štukové prvky a obnovilo se technické zařízení a sociální zázemí. Zrekonstruované prostory budou sloužit veřejnosti při pořádání kulturních a společenských akcí.

Druhou hlavní cenu v soutěži Památka Plzeňského kraje v kategorii Sochy a drobná architektura získalo Město Černošín za restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého. Ocenění za obnovu kulturní památky získala dále společnost Selgen, a.s. za zdařilé restaurování božích muk při silnici mezi Pernarcem a Málkovicemi a Římskokatolická farnost Zbiroh za restaurování sochy sv. Václava z průčelí kostela sv. Václava v Radnicích.

Předána byla také ocenění v oblasti tradiční lidové kultury. Oceněni byli tři laureáti titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje – Marie Kopecká v oboru výroba krojů se zaměřením na oblast širšího Domažlicka, Jiří Kožený v oboru zhotovování soustružených hraček a betlémů a Jiří Wallner v oboru tradiční stavební kovářství.