Práce památkářů někdy připomíná detektivní činnost. Svědčí o tom průzkum plzeňských odborníků v kostele Sboru Karla Farského, který se nachází na rohu Klatovské třídy a Husovy ulice, a především k němu přiléhající budově, jež dosud sloužila hlavně jako fara. V objektu husitské církve, postaveném mezi léty 1865 a 1869, objevili dobové kazetové parkety i historickou výmalbu.

Protože se věřící rozhodli faru kompletně zrekonstruovat, než začnou s opravami historické budovy, potřebují vyjádření právě památkářů. Od začátku věděli, že uvnitř je zachovaná vstupní hala a původní schodiště s litinovými sloupy.

Nedávno však objevili i nečekané zajímavosti. „Pod vrstvami lina a dřevotřísky jsme ve velkém rozsahu našli kazetové parkety z 19. století. Nacházejí se v prvním a druhém patře a jsou poměrně v dobrém stavu. Doufáme, že se opraví," upřesnila architektka Lenka Růžičková z památkového ústavu, jež byla v úterý nález zkontrolovat. Její kolega zase před časem odkryl původní historickou výmalbu na některých stěnách a stropech. Podrobnější zkoumání už by měl převzít restaurátor.

Na faře bude kolej

Památkáři ještě musejí prověřit, zda nejsou trámy napadeny dřevomorkou. Pokud vše dobře půjde, zhruba za měsíc by Církev československá husitská mohla žádat o stavební povolení a za půl roku odstartuje rekonstrukce.

Už s předstihem se ovšem křesťané pustili do nutných příprav. „Vyklízeli jsme půdu, kde se nacházely několikatunové nánosy," popsal tajemník církve Richard Ferčík.

Architektonická studie počítá s tím, že na faře vznikne vysokoškolská kolej pro 54 studentů. Půda nově poslouží jako společenská místnost a studovna. V suterénu se pak vytvoří studentský klub. Předpokládaná cena opravy činí 40 milionů korun. Osmdesát procent částky přitom podle biskupa plzeňské diecéze Filipa Štojdla uhradí církev z restitučních peněz.

Kvůli havarijnímu stavu střechy je dlouhodobě zavřený kostel Sboru Karla Farského. „Hrozilo, že se strop zřítí. Proto se bohoslužby už pět možná sedm let odehrávají v kapli na faře," ozřejmil Ferčík. Věřící ovšem doufají, že získají finance rovněž na opravu chrámu, jenž v minulosti přišel o oltář i křtitelnici, a vrátí se do původních prostor. V tomto případě budou shánět peníze z evropských dotací.