Oslovili jsme proto Vladimíra Pálka, ředitele Amerického centra v Plzni, který se s oběma bratry Formanovými, Petrem i Matějem, dobře zná. Jejich i neumělecké vazby na Plzeňsko jsou poměrně velké.

„Jejich dědeček, otec Věry Křesadlové, pocházel z Lešovic u Manětína. Dnes tam Formanovi jezdí na chalupu a snaží se tu trávit volný čas,“ podotkl Pálek.
Seznámili se ještě jako kluci, kteří začínali ve dvanácti až patnácti letech na skateboardech. „Bylo nás tehdy jen pár v republice, byla skupinka z Plzně, Prahy nebo Karlových Varů. Společně jsme jezdili a vzniklo naše celoživotní přátelství,“ řekl Pálek.

O tom, že se Petr stal novým uměleckým šéfem týmu EHMK 2015, se Pálek dozvěděl od manželky, která si to přečetla na internetu, a zprávou byl překvapen. „On je velký perfekcionista,“ zdůraznil Pálek s tím, že se uvidí, nakolik se bude moci při svém pracovním nasazení kulturnímu týmu v Plzni věnovat. Je přesvědčen, že může být velkým přínosem už díky kontaktům na umělecké kruhy ve světě.