Stále častěji totiž přicházejí nemocní, u kterých se objevují postcovidové projevy, které mohou být velice různorodé a často znemožňují návrat do plnohodnotného života.

Fakultní nemocnice Plzeň proto otevírá šest specializovaných ambulancí, které pacientům se závažnými postcovidovými problémy pomohou s uzdravením.

„Primárně by se měl pacient vždy obrátit na svého praktického lékaře, v případě potřeby specializované péče pacienta praktický lékař doporučí k ambulantnímu specialistovi. Pokud jsou zdravotní komplikace vážné a významně nemocného omezují v normálním životě, ambulantní specialista jej odešle na specializované pracoviště do fakultní nemocnice,“ vysvětluje náměstek pro léčebně preventivní péči Eduard Kasal.

Otevření katedrály svatého Bartoloměje v Plzni.
Katedrála je po rekonstrukci prosvětlená. Interiér je až veselý, říká architekt

Některé tuzemské nemocnice již zahájily provoz center postcovidové péče, velká většina z nich se ale specializuje hlavně na dýchací problémy. Fakultní nemocnice Plzeň nabízí komplexní péči pro celé spektrum možných následků covid-19 – kardiologickou, angiologickou, plicní, psychologickou, psychiatrickou, nutriční a rehabilitační, zaměřenou především na dechovou rehabilitaci.

„Ve fakultní nemocnici se snažíme vždy vycházet vstříc aktuálním potřebám pacientů a současná doba přináší nové výzvy, které souvisejí s onemocněním covid-19 a dlouhým obdobím pandemie. Ačkoli i pro nás je v tomto směru mnoho věcí nových, reagujeme tak, aby se každý pacient, který již prodělal toto onemocnění, a přesto není zcela zdráv, mohl co nejdříve navrátit k běžnému životu před nákazou,“ dodává ředitel FN Plzeň Václav Šimánek.

Škoda Transportation vstupuje na nový trh, dodá armádě dieselové autobusy.
Škoda Transportation vstupuje na nový trh, dodá armádě naftové autobusy

Pro plynulou organizaci postcovidové péče je vždy zapotřebí doporučení praktického lékaře či odborného specialisty pro každého pacienta, jehož zdravotní stav vyžaduje postcovidovou léčbu odborníků FN Plzeň. Informace o nabídce postcovidového poradenství obdrželo Sdružení praktických lékařů a zástupce ambulantních specialistů v našem regionu.