Jeho součástí je především vybudování nové plynové kotelny s kondenzační technologií, dále výměna rozvodů topné vody a páry, zateplení budov v areálu, instalace střešní fotovoltaické elektrárny a řada dalších energeticky úsporných opatření. Kromě ušetření financí by to mělo přinést i zlepšení služeb pro pacienty.

„Projekt jsme začali připravovat ještě v době, kdy byla situace na trhu s energiemi daleko příznivější než dnes. Jsme tedy rádi, že jsme jej dokončili právě nyní, když jsou ceny energií násobně vyšší než v předcházejících letech. Kotelna a další zařízení a opatření jsou ve zkušebním provozu několik měsíců a už nyní můžeme říct, že ušetříme bezmála 30 procent spotřeby energií. Uspořené prostředky chceme využít k dalšímu rozvoji areálu, zkvalitnění poskytovaných služeb a zvýšení komfortu pacientů,“ uvedl ředitel nemocnice Petr Žižka s tím, že celé dílo bylo zhruba rok a půl realizováno za běžného provozu nemocnice, přičemž nebyla ovlivněna péče o pacienty. „Je tedy potřeba vyzdvihnout práci a přístup všech zaměstnanců ve ztížených podmínkách,“ dodal Žižka.

Souprava RegioPanter v barvách Plzeňského kraje.
Nové i posílené linky. Čtyři kraje si plácly na vylepšení dopravy

K dalším opatřením v rámci projektu patří instalace parního zdroje pro technologické účely, osazení kogenerační jednotky pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, výměna technologie prádelny, zdroje chladu a LED osvětlení, modernizace systému měření a regulace. „V návaznosti na projekt je zřízen centrální dispečink s režimem 24/7, který bude sloužit k řízení a monitorování energetického hospodářství. Do jeho kompetence spadnou postupně i další procesy spojené s fungováním nemocnice, včetně úkolů při zajišťování fyzické bezpečnosti a požární ochrany celého areálu,“ vysvětlil technický náměstek nemocnice Karel Malý.

„Podobné projekty energetických úspor již úspěšně fungují v několika dalších nemocnicích a zdravotnických zařízeních. Obecně pomáháme snižovat náklady na elektřinu, plyn, teplo či vodu se zachováním či zlepšením uživatelského komfortu a technologické racionality a udržitelnosti. Přispíváme tak mimo jiné i ke snižování emisí oxidu uhličitého,“ uvedl Radek Vrána, generální ředitel společnosti Amper Savings, jež projekt realizovala. Doplnil, že v dobřanské nemocnici se nejvíce uspoří na zemním plynu (42 procent) a na elektrické energii (36 procent) a dosáhne se snížení emisí oxidu uhličitého o 2479 tun za rok, což představuje až 43procentní pokles proti referenční spotřebě. Dodal, že Amper Savings bude poskytovat v dalších letech nemocnici i služby aktivního energetického managementu, díky čemuž se očekává další snižování spotřeb energií areálu nemocnice.

Poznáte rozhlednu na snímku?
KVÍZ: Šumava nabízí krásné pohledy z mnoha rozhleden. Poznáte je?

V rámci projektu byly mimo jiné vyměněny více než tři kilometry potrubí, vyměněno více než 6500 vnitřních svítidel, zatepleno 12 250 metrů čtverečných půd a přes 1100 metrů čtverečných plochých střech, byla vybudována nová 180 metrů dlouhá plynová přípojka a na stávající radiátory bylo nainstalováno 2408 termostatických ventilů a hlavic.

Program je financován z fondů EU, státního rozpočtu a z rozpočtu nemocnice. Evropská dotace činí 58,4 procenta výdajů, 15 procent výdajů uhradí stát.