„Pro školní rok 2008/2009 by mělo být přijato dvacet sester do denního tříletého studia a 20 až třicet zájemkyň nebo zájemců na kombinovanou, dříve večerní formu studia,“ uvedl Václav Fessl z plzeňské lékařské fakulty, který připravuje obor k akreditaci. Lékařská fakulta bude při výuce spolupracovat se státní Střední zdravotnickou v Plzni, kde by měla probíhat výuka především praktických předmětů jako jsou například základy ošetřovatelství, klinické předměty zase zajistí lékařská fakulta. „Zjednodušeně řečeno, využijeme z ekonomických důvodů možností střední školy, která poskytne své kapacity , které má na vyšší odborné škole,“ dodal Fessl.

Zároveň připomněl, že více uchazečů se v příštích letech do bakalářského programu přijímat nebude. „Jde nám hlavně o zachování kvality absolventů, kteří nemají problém uplatnit se například v anglických nemocnicích,“ uvedl Fessl. Při přijímání do práce v prestižních nemocnicích v Anglii, kam se letos dostali dvě absolventky oboru ošetřovatelství, rozhoduje podle Fessla i pověst fakulty. „A samozřejmě jazyková vybavenost zdravotníků,“ dodal.