Jak to vypadá, když člověku přijde ministerská nabídka?
Zazvoní telefon a ohlásí se sekretariát ministra s tím, že by se se mnou pan ministr rád sešel…

Byl jste jmenován náměstkem pro evropskou a kohezní politiku. Co si pod tím máme představit?
Budu mít na starost evropské fondy a nové programové období od roku 2014, které se právě teď připravuje. Ten rok se zdá být ještě daleko, ale v Evropě teď se diskutuje právě o tom, kam budou v té době evropské peníze nabízeny. A my musíme být schopni dát dohromady naše potřeby a požadavky jak pro republiku, tak pro regiony, sladit je s ostaními zeměmi, řádně je zdůvodnit a pak v Bruselu předložit.

Co bude po roce 2014 pro ČR prioritou? Budeme chtít peníze spíš na dopravu, zdravotnictví nebo někam jinam?
O tom se právě diskutuje. Musíme si připravit argumenty a odůvodnění, jaký by měly investice přínos v tom kterém odvětví. Evropa se momentálně zaměřuje na dopady krize a na strategické cíle, to znamená třeba globální oteplován nebo lidské zdroje. Evropské fondy slouží především k tomu, aby posilovaly slabší regiony a umožnily jejich rozvoj.

Vy jste se záležitostem EU věnoval už na plzeňském magistrátu. Opouštíte jej teď definitivně?
V Plzni jsem se dohodl, že ji opustím jen dočasně a to na dobu trvání Fischerovy vlády. Pak se chci vrátit, mám tu rodinu, přátele a nehodlám se stěhovat do Prahy.

Jako náměstek ministra pro místní rozvoj pracuje už bývalý primátor Plzně Miroslav Kalous. On je z ODS, vy z ČSSD a ministr Rostislav Vondruška je nestraník. Jak vám to půjde dohromady?
Vidím jediný problém, a to, že ministr není také z Plzně… Ale vážně. Ministerstvo není Parlament. Politika se tam sice projevuje, ale ne tak silně. Jde tam hlavně o práci amyslím, že se domluvíme.