Rekonstrukci objektu město dokončilo na konci září 2020. Byty jsou dnes obsazené. „Rekonstrukcí objektu U Radbuzy jsme získali do městského bytového fondu osm malometrážních bytových jednotek, které poskytneme občanům, jenž nemohou ubytování z různých důvodů za tržních podmínek získat. Skupiny těchto občanů stanovuje Koncepce sociálního a dostupného bydlení,“ popsal radní David Šlouf.

„Byty jsou určeny osobám, které se nachází v bytové nouzi a potřebují komplexní podporu sociálního pracovníka a zároveň splňují podmínku příjmu, kdy průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,6 násobek průměrné měsíční mzdy v případě jednotlivce. Nájemné v těchto bytech je v maximální povolené výši, a to 64,70 Kč/m2. Nájemní smlouva je uzavírána na dobu jednoho roku, a to v souladu s dotačními podmínkami,“ doplnil Zdeněk Švarc, vedoucí Odboru bytového Magistrátu města Plzně.

Celkové náklady na rekonstrukci jsou vyčísleny na 12,9 milionu korun, přičemž částka 9,19 milionu korun byla čerpána z Integrovaného regionálního operačního programu.