Nezisková organizace Arnika hledá i letos města a obce z Plzeňského kraje s nejefektivnějším odpadovým hospodářstvím. „Vysoká produkce směsného odpadu je velkým problémem v oblasti nakládání s odpady v České republice,“ sdělil Milan Havel z Arniky.

Roční produkce směsného odpadu v přepočtu na jednoho obyvatele se v ČR pohybuje kolem 265 kg. Přitom obce produkují asi 195 kg a firmy 70 kg. Cílem projektu a soutěže je, aby se obce a města snažily snížit množství odpadu a motivovaly k tomu i občany.

Ocenění získají města a obce, které mají roční produkci směsného odpadu v přepočtu na jednoho obyvatele méně než 150 kilogramů.

Vítěze vyhlásí odborná porota během letošního června. Zvláštní ocenění získají města, která mají nízkou produkci a k tomu i vynikající míru recyklace. Cení se také originalita při hospodaření s odpadem.

Za Plzeňský kraj se v minulém ročníku umístila v kategorii do 1000 obyvatel obec Sytno, v kategorii do 5000 obyvatel Dýšina. Mezi obcemi nad 5000 obyvatel se umístila v kraji nejlépe Kdyně. Své tipy můžete posílat až do 30. dubna na e-mail milan.havel@arnika.org.