Naposledy fungovala budova jako onkologické a radioterapeutické oddělení plzeňské fakultní nemocnice. V roce 2011 se oddělení přestěhovalo do lochotínského areálu, a tak zůstal objekt prázdný. Nemocnice ho nejdříve bezúplatně nabídla asi 25 státním organizacím. Nikdo neprojevil zájem. Kupec se nenašel ani při výběrovém řízení.

Díky změně legislativy nemocnice loni převedla pavilon Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Letos v květnu se vypsalo další výběrové řízení. To se ovšem nedávno pozastavilo. Objevil se totiž nový uchazeč. Informaci potvrdil ředitel plzeňské pobočky ÚZSVM Ladislav Nový.

Překvapivě se jedná o Ministerstvo práce a sociálních věcí, kterému nemocnice pavilon před šesti lety bezúplatně nabízela. Tehdy však příležitost nevyužilo. Podle tiskového mluvčího ministerstva Petra Sulka bude komplex sloužit posudkovým lékařům.

V kraji jsou čtyři, kteří spadají pod ministerstvo, k nim se přidají doktoři z České správy sociálního zabezpečení. „V budově by měly být zřízeny ještě spisovny. Rozsah změn, finanční náročnost a předpokládaný termín zahájení úprav se bude odvíjet od studie a projektové dokumentace, která bude zadána pro převod objektu,“ doplnil Sulek. O „Dům smutku“ se dříve ucházelo také město. Ze záměru vytvořit tady domov se zvláštním režimem kvůli vysokým nákladům na rekonstrukci sešlo.