Dvě bývalé zdravotnické budovy a stejný osud. Někdejší porodnice na Slovanech a Fodermayerův pavilon v Doudlevcích fungující v minulosti jako onkologické a radioterapeutické oddělení. První zmíněný objekt už Fakultní nemocnice (FN) Plzeň prodala, druhý na svého kupce stále čeká. V obou případech je ale situace podobná. Objekty už léta chátrají a plány na jejich přestavby jsou stále v nedohlednu.

Už v roce 2013 změnila dřívější porodnice na Slovanech svého majitele, jímž se stala firma Petranox. Záměrem bylo prostory, jež získala za více než 25 milionů korun, zrekonstruovat a vytvořit v nich domov pro seniory. I když jednatel společnosti Pavel Cink z toho úmyslu neustoupil, stále shání nutné finanční prostředky. Jedná se o přibližně 120 až 150 milionů korun, které chce získat z dotací. „Vytvořit zde domov pro seniory je pro nás stále prioritou. V současnosti zpracováváme dokumentaci na projekt. Abych proces neohrozil, nemohu zatím sdělovat bližší informace," uvedl.

O případném dalším scénáři, kdy by firma potřebnou sumu nesehnala, je podle jednatele Cinka zatím předčasné mluvit. Doplnil, že záležitost by se měla rozhodnout zhruba do roka. Prozatím je zchátralý objekt zakonzervován a hlídá ho bezpečnostní agentura.

I když nemocnice prodala budovu v roce 2013, přeměna  na domov pro seniory se zatím nekoná.

Vybudování domova pro seniory by uvítalo i vedení slovanské radnice. „Určitý zájem o tyto služby se pokryje díky soukromému objektu, který se teď staví u Papírny, ale za další zařízení bychom byli rádi," konstatoval tamější starosta Lumír Aschenbrenner. Jednatel firmy Petranox sdělil, že obavy z případné konkurence nově vzniklého domova u Papírny nemá. „Rádi bychom naši péči propojili s přilehlou poliklinikou," doplnil.

Rovněž v případě Fodermayerova pavilonu se hovořilo o rozšíření stávajících sociálních služeb v Plzni, konkrétně šlo o domov se zvláštním režimem. Z plánu, že by objekt odkoupilo město, ale nakonec sešlo. Od roku 2011 je budova bývalé onkologie opuštěna. Poslední páté kolo výběrového řízení se uskutečnilo letos koncem dubna. Žádný zájemce o prostory se ani do 6. května, což byl termín pro podání nabídky, neobjevil. Co tedy s majetkem FN Plzeň bude dál? „Pokud dojde k připravované změně zákona, bude objekt převeden na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových," konkretizoval ředitel FN Plzeň Václav Šimánek. V opačném případě padne další návrh na nové výběrové řízení.