„Stavební firmy ještě provádějí dokončení chodníků, cyklostezek a zeleně. V místě je prozatím také provizorní vodorovné dopravní značení. Trvalé se totiž z technických důvodů nesmí na nový povrch silnice stříkat ihned po jeho dokončení ,“ uvedla provozně technická náměstkyně Krajského úřadu Monika Klimentová. Komunikace bude podle jejích slov kompletně dokončena a zkolaudována v závěru letošního roku. Pohled některých zdejších obyvatel je ale poněkud rozpačitý.

„Ulice už měla být opravena dávno. Myslím si ale, že kruhový objezd bude po opravě ještě více ucpaný. Ani nové semafory se mi nezdají být příliš vhodné,“ říká jeden z místních Tomáš Novák.

Rekonstrukce frekventované komunikace si vyžádala investice v řádech stamilionů korun. Plzeňský kraj se podílí částkou 50 milionů korun, více než 126 milionů pak zaplatilo město Plzeň. Oprava je však hrazená z prostředků Společného regionálního operačního programu. Ten by měl zpětně proplatit 75 procent ceny díla.