Protože v minulosti do Velké synagogy zatékalo, dostala novou střechu. Ohrožené byly též dobové varhany, jež v roce 1890 postavili bratři Braunerovi z Uničova. Teď se vzácný hudební nástroj konečně dostane do péče odborníků. A na řadu přijdou i rozsáhlé restaurátorské práce v interiéru. „Půjde o obnovu unikátních výmaleb, které jsou částečně opadané, svatostánku aron-ha kodeš, kamenických, štukových, dřevěných a kovových prvků,“ vyjmenoval manažer projektu Jan Kindermann.

Pokud vše dobře půjde, restaurátoři začnou synagogu zkrášlovat už během letních prázdnin. „Práce budou rozděleny na etapy a jako první se dostane na ženskou galerii. Předpokládáme, že v příštím roce budeme muset pro návštěvníky prostory zcela uzavřít,“ doplnil. Hotovo by mělo být nejpozději do roku 2022.

Rabínský dům je jednou z posledních významných památek v Plzni, která je v dezolátním stavu.

Paralelně s opravou synagogy se promění rabínský dům v Palackého ulici. V tomto případě půjde o kompletní rekonstrukci za zhruba 40 milionů korun. „Zůstanou pouze obvodové zdi. Objekt je totiž v havarijním stavu, napadený dřevomorkou,“ nastínil.

Novorománská budova s novorenesančními prvky pochází z konce 19. století. Původně sloužila jako ubytování pro rabína, společenské prostory využívala židovská obec. Před druhou světovou válkou však těmto účelům přestala sloužit. Po válce zde fungovaly potravinářské laboratoře, kvůli nimž se provedlo mnoho necitlivých zásahů. Projekt na opravu rabínského domu už před několika lety vytvořil Antonín Švehla a jeho spolupracovníci z Ateliéru Soukup. Teď se konečně může realizovat. „Je to významný počin. Rabínský dům je jedna z posledních významných budov v Plzni, které jsou v žalostném stavu,“ uvedl. V novém objektu vznikne výukové středisko judaismu, víceúčelový sál, knihovna a depozitář. V suterénu bude rituální židovská lázeň mikve a s ní související expozice.