„Vodovodní potrubí je tu až 100 let staré a je třeba je vyměnit," uvedl technický náměstek primátora Pavel Šindelář (ODS).

Podle Kateřiny Chmelíčkové z Vodárny Plzeň se bude pracovat od pondělka 9. května až do 30. června bezvýkopovou technologií. „Komunikace nebudou rozkopány souvisle, ale pouze v místech nezbytně nutných," uvedla Chmelíčková. Jde o startovací a vytahovací jámy a jámy pro napojení přípojek na nové potrubí. Zásobování pitnou vodou nemá být nijak omezeno, bude probíhat prostřednictvím provizorního nadzemního potrubí. Práce se v této etapě týkají úseku mezi Smetanovými sady u Velkého divadla a Americkou třídou.

Od června do konce srpna ale bude hůř, protože se už bude pracovat v otevřených výkopech. „Bude uzavřen jízdní pruh u úřadu trojky ve směru na Bory," potvrdil Šindelář. A při stavbě musí počítat s komplikacemi na chodníku Klatovské třídy také chodci. Stavba bude postupovat od Americké třídy až k Jagellonské ulici.

Klatovskou třídou projede v úseku U Práce denně až 15 tisíc aut. Dají se tedy předpokládat kolony a zácpy.

Oproti tomu, co Plzeň čeká v příštím roce, je letošní stavba vodovodu na Klatovské třídě jen malou akcí. Na rok 2017 přesunulo Ředitelství silnic a dálnic generální opravu Pattonova mostu mezi centrem města a Severním Předměstím a začne také rekonstrukce železničních mostů u hlavního nádraží. Tím, že se rozkope i Mikulášská ulice, se Plzeň stane velkým staveništěm s komplikovanou cestou na Slovany i na Severní Předměstí.

Hlášené uzavírky
V 1. etapě od 9. 5. do 15. 6. uzavřen pravý odboč. pruh ve Smetanových sadech a Americká ul. bude od kruhového objezdu ke Klatovské jednosměrně úplně uzavřena (mezi Jungmannnovou a Klatovskou). Objížďka povede Škroupovou a Jagellonskou ulicí.
V druhé etapě od 3. 6. do 30. 6. přibyde navíc omezení provozu na Klatovské třídě do jednoho jízdního pruhu.