Dlouho plánovaná oprava mostu Milénia začala uzavřením pro automobilovou dopravu od křižovatky ulic U trati a Doudlevecká ve směru na Slovany a na Doubravku. Přestože se řidiči mohli o chystané dopravní komplikaci s předstihem dozvědět z množství článků a varování v médiích, mnozí ze zvyku a nebo opravdu z nutnosti do centra města zamířili. Objízdné trasy přes Prokopovu a Americkou se tak rychle zaplnily a stálo se i v dalších ulicích, namátkou v Mánesově, Borské, U trati, v části Klatovské, na Doudlevecké nebo v jednosměrné Rösslově. Zpoždění nabíraly i vozy i MHD a kam se běžně dá dojet za 10 minut, se jelo i hodinu.

Uzavírka mostu Milénia komplikuje dopravu v Plzni | Video: Deník/Pavel Bouda

Pouze Americká třída byla téměř prázdná, přesněji její část uzavřená automobilové dopravě. Právě po otevření tohoto úseku volají někteří řidiči i odborníci na dopravu s tím, že by to dopravním komplikacím alespoň zčásti pomohlo. „Chápu, že to je těžké rozhodování a ideální řešení neexistuje, ale na období oprav mostu Milénia doporučuji otevřít v plném režimu Americkou třídu, protože v tom vidím hned několik výhod. Otevře se tranzitní komunikace, která byla pro Plzeň vždy tak koncipovaná a uvolní náporu objízdných tras a přínos to bude i pro kvalitu ovzduší v Plzni, protože objízdné trasy se tak zkrátí o 1/3 délky. Kde však vidím největší potřebu Americkou otevřít, je září a říjen 2023, kdy už pomine menší prázdninový provoz a kromě velkých kolon začne docházet i k většímu zpožďování autobusových a trolejbusových spojů,“ argumentuje například předseda Komise pro dopravu Rady města Plzně Jiří Uhlík s tím, že pro lepší plynulost provozu a dopravní obslužnost by pak na Americké bylo dobré snížit rychlost na 30 km/h.

Ne všichni však s otevřením Americké třídy pro automobilovou dopravu po dobu rekonstrukce mostu Milénia souhlasí. „Zrušení stávajícího omezení individuální automobilové dopravy na části Americké třídy by nás nepochybně vrátilo do doby před aplikací tohoto dopravního opatření i se všemi souvisejícími negativními dopady. Jedná se zejména o výrazné zdržení páteřních linek trolejbusové dopravy, kdy před zavedením stávajícího omezení většina spojů nedodržela v odpolední špičce jízdní řád a doba zdržení se pohybovala v řádu minut. Tyto negativní dopady by byly ještě znásobeny nemalým počtem vozidel, která v té době a v daném směru normálně využívají souběžnou komunikaci U Trati. Právě z důvodu omezení rizika zahlcování Americké třídy v úseku na pravém břehu Radbuzy, kudy budou vozidla objíždět uzavřený most Milénia, je nutné zachovat stávající restrikci na Americké třídě,“ zdůvodňuje ponechání neprůjezdnosti Americké Aleš Tolar, náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy a životního prostředí.

Během prázdnin čeká most Milénia druhá etapa oprav, ve které bude most uzavřen naopak ve směru na Bory. Jeho rekonstrukce je největší letošní dopravní investicí města Plzně. Most potřebuje kompletní výměnu povrchu a izolace mostovky. Práce budou trvat čtyři měsíce a skončit by měly 6. října. Plány na výstavbu mostu pocházejí z 80. let minulého století. Nakonec byla jedna z největších dopravních staveb vybudována mezi lety 1997 a 2000. Původně měl most v době svého vzniku sloužit i jako velké podzemní parkoviště, měly se pod ním nacházet obchody a restaurace. Tyto plány však byly realizovány pouze z části.