Opozice během jednání ustavujícího zastupitelstva ukázala, že bude tvrdá. Zastupitelé z řad ODS, KDU-ČSL a TOP 09 kritizovali například to, že vládnoucí koalice v čele se Zarzyckým oproti avizovanému šetření navýšila počet radních z původních devíti na jedenáct, a tím i navýšila náklady na přímé vedení města. Že by se tím měl zatížit městský rozpočet si Zarzycký nemyslí. „Snížil se počet náměstků z dosavadních čtyř na tři, jeden člen rady i klíčového výboru bude neuvolněný. Klesne také počet komisí, a to z 15 na 13, stejně tak se sníží počet členů v komisích z 15 na 13,“ domnívá se nový primátor.

Podle Davida Šloufa, předsedy klubu ODS, KDU-ČSL a TOP 09 a nově zvoleného předsedy kontrolního výboru, však koalice pod záminkou šetření naopak omezuje počty míst pro zástupce opozice ve výborech a komisích. „Jedenáctičlenná rada je nesmysl, město se dá efektivně řídit s radou čítající sedm, maximálně devět radních a současná rada sestává hned z jedenácti radních, což je maximum, které umožňuje zákon. Cílem je uspokojit chuť vládních stran na posty a ukojit tak politické ambice. Avizované šetření je pouze snaha opozici upozadit a znemožnit jí její práci,“ řekl Šlouf a dodal, že zastupitelé jeho klubu budou opozicí dělnou, nepříjemnou, ale férovou.

V Líních boj nevzdávají. Fabrika ale může poslat skvosty do šrotu

Opoziční zastupitelé dále upozorňovali na to, že nová koalice stále odkazuje na to, co dělá Plzeňský kraj. Kritizovala také neúměrný počet kompetencí a agend z gesce ostatních členů rady, které si k funkci primátora Zarzycký přibral. Ten bude mít jako primátor na starost ekonomiku. V gesci bude mít dále i útvar koordinace evropských projektů, útvar koncepce a rozvoje a také plzeňskou zoo.

„Kde se vzala ta ambice, že budete jako primátor vykonávat téměř 50 procent kompetencí a ostatní bude vykonávat zbylých deset členů rady?,“ ptal se na úterním zasedání na plzeňské radnici Zarzyckého Šlouf.

„K vaší primátorské funkci si přibíráte ještě významnou část finančního sektoru našeho města, významnou část sektoru technického a řadu dalších věcí. Ve svém projevu jste řekl, že přijímáte kandidaturu s pokorou, ale vaše vyjádření nebylo pokorné. Vyplývalo z něj, že je vám samotná funkce primátora málo a že si k ní potřebujete přibírat ještě další gesce. Hleďte pokorně na vaši primátorskou práci,“ upozornil dále bývalý plzeňský primátor a současný ministr kultury Martin Baxa (ODS).

Podle Zarzyckého se na takovémto rozdělení kompetencí dohodli všichni signatáři koaliční smlouvy. „Já se práce nebojím. Nechci být primátorem který takzvaně klade věnce, ale primátorem, který bude město efektivně řídit,“ řekl Zarzycký.

Městské lázně na fotografiích jsou tématem výstavy před Západočeským muzeem. Na deseti panelech si můžete až do konce roku prohlédnout minulost, současnost i budoucí podobu unikátní budovy Městských lázní.
FOTO: Výstava Proměna městských lázní mapuje jejich historii