On-line rozhovor najdete ZDE

Vědecké poznatky umožňují inovaci ve výrobě očkovacích látek. Díky tomu máme letos v ČR dvě novinky. Očkování proti pásovému oparu je určeno osobám starším 50 let. Jedná se o zatěžující onemocnění, které může být komplikováno dlouhodobými bolestmi, očkování je výhodou. Druhou novinkou je očkování proti horečce dengue, které využijí cestovatelé do mnoha zemí světa.

Zdroj: canva.com

V současné době je velký zájem o očkování proti klíšťové encefalitidě, pro osoby starší 50 let je zdarma, hrazené ze zdravotního pojištění. Před obdobím dovolených jsou aktuální i další, cestovatelská očkování, proti virovým hepatitidám, břišnímu tyfu, vzteklině, žluté zimnici a další. Nejen pro cestovatele, ale i pro osoby pobývající v ČR je výhodné, aby si při přeočkování proti tetanu zvolili trojvakcínu proti tetanu, záškrtu a černému kašli. Ochrana proti černému kašli a záškrtu opět nabývá na významu. Na podzim bude další příležitost pro očkování proti chřipce, s využitím speciální vakcíny pro osoby starší 60 let.

Zdroj: FN PlzeňOčkováním se zabývá vakcinologie, patřící mezi preventivní obory medicíny. Pojem prevence je z latiny, praevenire znamená předcházet něčemu, ochrana před něčím. Pokud se proti dané nemoci očkujeme, chráníme se nejen před vznikem nemoci, ale také před takovými jevy, jako je nutnost hospitalizace nebo úmrtí na tuto nemoc.

Očkovací centrum FN Plzeň nabízí konzultace k očkování pro zdravotníky i laickou veřejnost a provádí veškeré druhy očkování mimo pravidelného očkování dětí a očkování proti tuberkulóze. Jedná se o specializované pracoviště v oboru vakcinologie, kromě očkování proti covid-19 provádí očkování tuzemská i před cestou do zahraničí. Pro dospělé osoby nabízí také veškerá očkování hrazená ze zdravotního pojištění, která jsou pro klienta zdarma.

Zdroj: canva.com