Rozhovor s Václavem Šimánkem najdete ZDE

Fakultní nemocnice Plzeň pro své pacienty funguje již v plném provozu

Koronavirová pandemie na několik týdnů změnila život i ve FN Plzeň. Zastavila se plánovaná operativa, mnohé odborné ambulance utlumily provoz a některá lůžka byla obsazena pacienty s potvrzenou nákazou Covid 19 či s podezřením na přítomnost viru. V těchto dnech se ve FN Plzeň opět začínají zaplňovat čekárny odborných ambulancí a nastupuje „normální“ provoz tak, jak jsme byli mnozí zvyklí.

close Rouška info Zdroj: FN Plzeň zoom_in Díky příznivé epidemiologické situaci  začíná většina  pracovišť  FN Plzeň pracovat  ve stejném režimu, jako  před koronavirovou pandemií. První dobrou zprávou pro veřejnost jsou možné návštěvy pacientů, které budou probíhat regulovaně a dle jasně stanovených pravidel. „Od pondělí 25.5. mohou přicházet návštěvy  pouze po telefonické domluvě s ošetřujícím personálem a dle schválených kritérií, která jsou zveřejněna na webových stránkách. Zároveň budou návštěvy možné pouze na ta pracoviště, na kterých není jejich zákaz. Snažili jsme se nemocnici otevřít veřejnosti co nejvíce, ale rizikové pacienty na JIP, HOO či na seniorských odděleních musíme stále chránit proti nákaze,“ říká ředitel FN Plzeň Václav Šimánek. Samozřejmostí zůstává nošení roušek všech návštěvníků ve vnitřních, ale i venkovních prostorech nemocnice.

Další výraznou změnou jsou přesuny jednotlivých pracovišť do svých původních prostor. Největší objem, probíhající v borském areálu, popisuje ředitel Václav Šimánek: „Chronické ambulance 2. interní kliniky postupně rozšiřují provoz , v plném rozsahu budou od 1.6., včetně provádění preventivních onkologických a komerčních preventivních prohlídek. Původně velmi vytížená příjmová ambulance 2. interní kliniky na pavilonu 10 je opět v plném provozu, ambulance plicní kliniky se z pavilonu 22 vrací do svých původních prostor a činnost  obnovila např. i urodynamická ambulance urologické kliniky.“

close Ultrazvukové vyšetření info Zdroj: FN Plzeň zoom_in

Všechna  Covidová pracoviště z pavilonu 22 jsou přeorganizována na původní oddělení a v budoucnu budou všichni  pacienti  s podezřením či prokázanou koronavirovou nákazou ošetřeni v prostoru infekční kliniky.  Zároveň na  vytipovaných pracovištích JIP budou vyhrazena izolační lůžka pro intenzivní péči pacientů s Covid 19.

close Fakultní nemocnice Plzeň během koronaviru info Zdroj: FN Plzeň zoom_in V posledních týdnech byla ve fakultní nemocnici nakoupena speciální technologie, která v případné druhé vlně epidemie (či pandemie)  bude nedílnou součástí chodu nemocnice. Ekonomický náměstek Viktor Wendler  představuje ty nejpodstatnější technologické novinky:„ Z peněz našich dárců a zároveň i z rozpočtu nemocnice byly zakoupeny potřebné plicní ventilátory,  ultramobilní sonografy, 11 ks čističek vzduchu, přístroje pro vysoko průtokovou oxygenoterapii a na Urgentní příjem byl pořízen  velkoplošný dezinfektor ploch pro rychlou a kvalitní desinfekci prostor. Pomocí UV-C záření zničí viry a bakterie ve vzduchu a především na površích  nábytku, zařízení a předmětů v místnosti. Ústav mikrobiologie, který zpracovává testy na Covid 19,  zajistil rekonfiguraci speciálního přístroje a v brzkých dnech bude umožněna vyšší kapacita až 400 vyšetření.“

Ředitel Václav Šimánek dodává další důležité informace: „Plánovaná operativa celé nemocnice, která měla  několikatýdenní přestávku, v současné době dosahuje  80% čísel  loňského roku, odborné ambulance a diagnostická pracoviště pracují  naplno.  Samoplátcům i přeshraničním pracovníkům nabízíme testování od pondělí do neděle, všichni hospitalizovaní pacienti jsou na koronavirus testovaní. Pro  bezpečí našich pacientů a zaměstnanců děláme opravdu maximum.“

Děkujeme všem návštěvníkům, že respektují  všechna vydaná nařízení či doporučení a společně s nemocnicí pomáhají  toto epidemiologicky těžké období zvládnout.