Rozhovor najdete ZDE. 

I srdce potřebuje odpočinek

Kardiologická klinika vznikla 1. srpna letošního roku a stala se samostatným pracovištěm jak Fakultní nemocnice, tak Lékařské fakulty v Plzni. Vzniku kliniky předcházelo několik let příprav na kardiologickém oddělení. Základ pracoviště se 120 zaměstnanci tvoří vysoce erudovaný tým lékařů a sester. Ročně je přijato 4000 pacientů, nejčastějším léčebným zákrokem je srdeční katetrizace, kterou podstoupí 2 500 pacientů za rok. Pracoviště disponuje nejmodernějšími diagnostickými a léčebnými přístroji a technologiemi.

Kardiologická klinika ve Fakultní nemocnici v Plzni.

„V současné době v souladu s Národním kardiovaskulárním programem plně pokrýváme potřeby celého Plzeňského kraje v oblasti srdečních katetrizací jak pro akutní (nonstop servis pro pacienty s infarktem myokardu), tak neakutní pacienty,“ říká profesor Richard Rokyta, přednosta kliniky. To samé platí i pro ostatní oblasti specializované kardiologické péče včetně implantací speciálních kardiostimulátorů a defibrilátorů. Pracoviště je lídrem v přístupu ze zápěstí k srdečním katetrizacím v České republice a proto 800 pacientů ročně podstupuje katetrizaci cestou jednodenní hospitalizace.

Vznik Kardiologické kliniky povede k dalšímu zlepšení péče o pacienty s chorobami srdce a cév z celého plzeňského regionu, včetně pacientů  s poruchami srdečního rytmu, onemocněním chlopní a srdečním selháním. V současné době jsou na Kardiologické jednotce intenzivní péče léčeni pacienti, u nichž srdce přestává fungovat zcela. To umožňuje použití krátkodobé mechanické srdeční podpory, a i tato oblast se bude na klinice dále rozvíjet.

Vedení kliniky.

Pracoviště se věnuje klinickému výzkumu a je na co navazovat, neboť studie srovnávající dva přístupy v léčbě srdečního infarktu (koordinovaná plzeňským pracovištěm) se stala největším mezinárodním úspěchem českých kardiologů v r. 2013. V neposlední řadě se díky vzniku kliniky zkvalitní výuka studentů – budoucích kardiologů, kteří budou pečovat o naše srdce v budoucnu.

„Kardiologická klinika je pracovištěm poskytujícím pacientům s nemocemi srdce a cév komplexní diagnostiku a léčbu. Je potřeba ale myslet na to, že srdce, které pracuje nepřetržitě a stáhne se 100 tisíckrát za den, potřebuje také odpočinek“ uzavírá profesor Rokyta.