On-line rozhovor najdete ZDE

Ilona Mauritzová

Narodila se v roce 1959 v Chomutově. Vystudovala plzeňskou Pedagogickou fakultu.

V roce 1991 založila a následně vedla soukromou střední a později i vyšší zdravotnickou školu.

V roce 2002 založila soukromou Vysokou školu zdravotnickou, která se později včlenila pod Západočeskou univerzitu v Plzni jako Fakulta zdravotnických studií. Tuto fakultu vedla až do roku 2011, kdy byla zvolena rektorkou  Západočeské univerzity. Po čtyřletém období v čele Západočeské univerzity opět vykonávala funkci děkanky Fakulty zdravotnických studií.

V roce 2017 byla zvolena poslankyní Parlamentu ČR a následně i místopředsedkyní Výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny, členkou Výboru pro zdravotnictví a místopředsedkyní Podvýboru pro vědu a vysoké školy.