Výzkum ve zdravotnictví je především o spolupráci

Již přes deset let probíhá ve FN Plzeň institucionální výzkum, který je zaměřený především na zavádění nové diagnostiky a léčbu závažných chorob. Hlavním cílem tohoto výzkumu je zavádět výsledky a nové postupy co nejdříve do rutinní praxe.

Pozvánka na seminář.Pozvánka na seminář.Zdroj: FN PlzeňVelkým strašákem pro mnoho lidí jsou nádorová onemocnění. Ve všech civilizovaných zemí dochází v posledních 10 letech k výraznému nárůstu nádorových onemocnění. Především jde o nádory jater, slinivky břišní, plic a tlustého střeva. Chirurgická klinika FN Plzeň patří v léčbě těchto nádorů ke špičkovému pracovišti což je dáno především multioborovou spoluprací Kliniky zobrazovacích metod a Oddělením imunochemické diagnostiky. Díky tomu se podstatně zlepšila časná diagnostika nádorových onemocnění a zde možná více než jinde platí, že čím dříve se nádor zachytí, tím snadněji ho můžeme zcela odstranit a pacienta i vyléčit.

Vyšetření na oční klinice FN Plzeň.Vyšetření na oční klinice FN Plzeň.Zdroj: FN Plzeň

Velmi aktuální trend ve zdravotnictví je také personalizovaná medicína. Konkrétním příkladem je např. zajímavý projekt na Oční klinice, která v rámci výzkumu úspěšné léčí tzv. syndrom suchého oka pomocí kapek, které jsou pacientovi vyroben na míru z jeho vlastní krve.

Zcela novou výzkumnou problematikou je tzv. nealkoholické ztukovatění jater. Jde o závažný problém současnosti, protože se vyskytuje přibližně u 25 % osob a mezi diabetiky druhého stupně je přítomen dokonce v 55 % případů. Hlavní úskalí tkví v tom, že od prostého ztukovatění jater dochází k závažným přeměnám, v tzv. chronický zánět jater, který pak vyúsťuje v jaterní cirhózu. Ta je pak velmi rizikovým faktorem pro vznik karcinomu jater. Včasný záchyt v prvotním stádiu tohoto onemocnění je hlavní prevencí závažných jaterních komplikací. FN Plzeň proto zaměřila výzkum na nalezení optimálních laboratorních parametrů, které umožňují nejen časnou diagnostiku, ale především dokáží odhadnout nebezpečí vzniku onemocnění a v současné době i cíleně léčit.

Nový CT přístroj.Nový CT přístroj.Zdroj: FN Plzeň

Klíčovým prvkem moderního zdravotnictví je však stále prevence. I proto přišla FN Plzeň loni s nabídkou seminářů pro veřejnost. Nabízí veřejnosti prostor k získání informací mimo ordinace lékařů, v době, kdy jsou zdraví a v pohodě. V nemocnici lidé bývají často ve stresu, mnohdy se ani nechtějí na nic ptát nebo se bojí. Na seminářích mají jedinečnou příležitost se vyptat na vše, co je zajímá, popovídat si s odborníky laicky, bez jakéhokoli stresu či strachu. V letošním roce proběhly semináře např. na téma obezita, cukrovka, paliativní péče nebo nádory plic. Další seminář proběhne 6. 12. a bude se zabývat oční problematikou. O plánovaných seminářích v roce 2024 se zájemci mohou dozvědět na webových stránkách či sociálních sítí FN Plzeň. Veřejnost také může zasílat na mail bezdekovam@fnplzen.cz témata, která by je v rámci budoucích seminářů zajímala.

Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.