On-line rozhovor najdete ZDE

Krev potřebujeme neustále, v létě je situace v krevních skladech často kritická

Ač jde medicína mílovými kroky dopředu, plnohodnotná náhrada krve či krevních složek zatím není možná. Proto se krev získává od dobrovolných dárců.

Dárcem krve či krevních složek se mohou stát lidé v dobrém zdravotním stavu, kteří neprodělali vážné onemocnění. Dárci nesmí zatajovat skutečnosti o svém zdravotním stavu v minulosti ani současnosti. Příjemce nesmí být poškozen podáním krve a zároveň dárce nesmí být vystaven riziku při odběru krve. Proto je dárcovství plné krve v ČR bezpříspěvkové. U placených odběrů by hrozilo například zamlčení závažného zdravotního stavu s vidinou snadného získání peněz a krev by pak nemohla být podána pacientům. Toto nebezpečí je u bezplatných odběrů minimální.

Nová křesla.Středisko dárců krve získalo nové podlahy i dárcovská křesla.Zdroj: FN Plzeň

Kdo se může stát dárcem?

Základní podmínkou pro darování krve je věk mezi 18 a 65 lety, tělesná hmotnost větší než 50 kg a splnění dalších určitých zdravotních a hygienických podmínek, které jsou dány Společností pro transfuzní lékařství. Podrobné informace k podmínkám pro darování krve najdete na www.to.fnplzen.cz, případně na tel. 377402818 nebo e-mailu todarci@fnplzen.cz.

Jak samotný odběr krve probíhá?

Dárce po příchodu na Transfuzní oddělení vyplní krátký dotazník. S ním se pak dostaví do evidence střediska dárců krve, kde pracovnice oddělení ověří identitu dárce a připraví jeho evidenční kartu. Poté se dárci změří krevní tlak, puls, teplota a váha. Dále sestřička odebere zkumavku krve, ze které se vyšetří aktuální hodnoty krevního obrazu. Se všemi těmito vyšetřeními pokračuje dárce na pohovor k lékaři, který zhodnotí jeho způsobilost k vlastnímu odběru krve dle laboratorních a klinických výsledků a zjištění anamnestických dat. Samotný odběr plné krve trvá cca 5-10 min, po odběru se doporučuje „chvilka odpočinku“ na lůžku k normalizaci krevního tlaku. Poté si dárce vyzvedne potvrzení o absolvování odběru krve a může se jít občerstvit do nově zrekonstruovaného bufetu s bohatou nabídkou svačin. Krev dárců je při každém odběru testována na infekční, krví přenosná onemocnění – HIV, žloutenky B a C a syphilis.

Nová nabídka svačin pro dárce.Na dárce čekají po odběru výborné svačiny, které připravuje borská nemocniční kuchyně.Zdroj: FN Plzeň

Odběr krevních destiček

Odběr samotných krevních destiček, tzv. trombocytaferesa, je přístrojový odběr, kdy dárce musí splňovat stejná kritéria jako při odběru plné krve, rozdíl je ve věkovém omezení, které je 21-50 let, a tělesná hmotnost musí být větší než 60 kg. Přísněji se hodnotí počet krevních destiček, hematokrit (hustota krve), a dárce musí mít kvalitní žilní systém. Při odběru se z oběhu dárce odeberou pouze trombocyty a část krevní plasmy, ostatní složky krve se navrací zpět do krevního oběhu. Odběr je časové náročnější a trvá zhruba 60 min.

Jak je dál krev od dárců zpracována a využita?

Z jednoho odběru plné krve lze vyrobit až 3 transfuzní přípravky: krev, plasmu a smícháním trombocytů od 4-5 dárců stejné krevní skupiny lze získat trombocytární transfuzní přípravek. Transfuzní přípravky jsou nejčastěji využity přímo ve FN Plzeň, ale Transfuzní oddělení spolupracuje i s ostatními nemocnicemi v Plzni a vypomáhá nemocnicím v rámci Plzeňského a částečně i Karlovarského kraje.

V roce 2022 přišlo darovat krev na naše Transfuzní oddělení 23 092 dárců krve, odebráno bylo 21135 dárců, prvodárců přišlo v tomto roce 1270. Trombocytaferetických odběrů v minulém roce bylo 258.

Nová fasáda.Stará budova Transfuzního oddělení FN Plzeň na Borech v novém kabátě.Zdroj: FN Plzeň