On-line rozhovor najdete ZDE

Neonatologie

Neonatologie je medicínský obor zabývající se péčí o novorozence. S počátkem rozvoje intenzivní péče o nemocné novorozence v druhé polovině dvacátého století se začala neonatologie profilovat jako samostatný obor. Výrazem postupující diferenciace od pediatrie také u nás byl vznik odborné neonatologické společnosti a postupné zakládání neonatologických oddělení.

Zavedení umělé plicní ventilace, cirkulační podpory, totální parenterální výživy a dalších postupů intenzivní péče koncem 80. let znamenalo zlepšení péče, které vedlo k významnému vzestupu podílu i kvality přežívajících novorozenců. Počet narozených dětí v posledních letech klesl, ale procento nedonošených neklesá u nás ani nikde ve světě. Současně pokrok v neonatologické péči posouvá hranici možné záchrany nezralého novorozence stále dál, a tak novorozenců s extrémně nízkou váhou přibývá. V současnosti považujeme za hranici životaschopnosti plodu 24. týden těhotenství. Vedle přežití je stejně důležitým aspektem neonatologické péče také kvalita života dítěte. Neonatologická péče musí zahrnovat celou rodinu, neboť narození extrémně nezralého dítěte znamená velkou a dlouhodobou zátěž celé rodiny.

Neonatologické oddělení Fakultní nemocnice PlzeňZdroj: FN Plzeň

Pracovníci Neonatologického oddělení se starají jednak o zdravé novorozence na porodnici a jednak o nemocné a nezralé novorozence s nízkou porodní hmotností, kteří se soustřeďují na úseku nedonošených a patologických novorozenců.

Novorozenci se závažnými vrozenými vadami, s těžkými poruchami poporodní adaptace a děti vážící méně než 1500 gramů patří na jednotku intenzivní a resuscitační péče Neonatologického oddělení, která přijímá tyto děti z celé západočeské oblasti. Transport dětí provádějí pracovníci Neonatologického oddělení ve spolupráci s pozemní a leteckou záchrannou službou. O děti se stará tým kvalifikovaných sester a lékařů s hlubokými znalostmi z oboru.

Neonatologické oddělení Fakultní nemocnice PlzeňZdroj: FN PlzeňV jednotlivých případech mohou na oddělení zůstat i maminky, aby mohly kojit a ošetřovat svá nemocná miminka. V každém případě jsou rodiče na oddělení vítáni a podle možností je jim umožňován co nejlepší kontakt s jejich maličkým.

V zájmu pokračování péče i po propuštění je vhodné vzhledem ke specifické problematice perinatálního období udržení kontaktu s pacientem i později, a proto má Neonatologické oddělení také svou specializovanou ambulanci, kde se sleduje dlouhodobý vývoj dětí a řeší se případné poruchy. Rodiče mají možnost získat kdykoli odbornou radu.

S vědomím velkého významu kojení pro zdraví se pracovníci Neonatologického oddělení snaží o laktaci a kojení u každé matky. Velké úsilí, věnované propagaci a podpoře kojení, bylo oceněno českým výborem UNICEF udělením prestižního titulu Baby Friendly Hospital.

Neonatologické oddělení Fakultní nemocnice PlzeňZdroj: FN Plzeň

Neonatologické oddělení je samostatný subjekt v rámci Fakultní nemocnice v Plzni. Úzce spolupracuje s Gynekologicko-porodnickou klinikou. Společně působí jako perinatologické centrum pro západní Čechy. Společně se též obě pracoviště podílejí na naplňování perinatologického programu, zaměřeného na zlepšování péče o těhotné ženy a nemocné a nedonošené novorozence. Dosažené výsledky již nyní řadí Českou republiku do skupiny 10 států s nejlepšími výsledky. Vzhledem k širokému rozsahu zdravotní problematiky novorozenců spolupracuje Neonatologické oddělení s většinou klinik a oddělení Fakultní nemocnice formou konziliární péče.

Neonatologické oddělení zajišťuje výuku neonatologie pro studenty Lékařské fakulty UK v českém a anglickém jazyce. V oblasti postgraduálního vzdělávání působí jako regionální školící centrum pro lékaře a sestry. Pořádá pravidelné regionální semináře s neonatologickou tematikou. Lékaři se zúčastňují odborných konferencí a publikují práce v odborných časopisech.

Neonatologické oddělení Fakultní nemocnice PlzeňZdroj: FN Plzeň