Rozhovor najdete ZDE

Věda a výzkum pomáhají k uzdravení

Výzkum ve Fakultní nemocnici Plzeň má následující hlavní cíle: zlepšit diagnostiku a optimalizovat léčbu. Výsledky výzkumu však musí být okamžitě zavedeny do každodenní rutinní péče o nemocné.

Výrazných úspěchů je dosahováno díky multioborové spolupráci. Příkladem je několik takových spoluprací, kde se vždy podílí Klinika zobrazovacích metod (KZM), Oddělení imunochemické diagnostiky (OID), Šiklův ústav patologie (ŠÚP) a v případě karcinomu prostaty a karcinomu ledvin je Urologická klinika. Během posledních několika let se podařilo vypracovat optimální diagnostický postup, který zaručuje včasnou diagnostiku a současně nejvhodnější následnou, nejčastěji chirurgickou léčbu.

Ilustrační fotoZdroj: pixabay

Obdobně v letošním roce začala spolupráce KZM, OID a ŠÚP s Chirurgickou klinikou na problematice nádorů jater a slinivky břišní, či s Neurologickou a Neurochirurgickou klinikou na problematice závažných mozkových nádorů – gliomů.

Významným pracovištěm vyvíjejícím nejen nové léčebné postupy, ale přímo i nové léky je Hematologicko-onkologické oddělení Fakultní nemocnice Plzeň.

Klinika zobrazovacích metod se kromě výše zmíněné multidisciplinární spolupráce zabývá i výzkumem nových zobrazovacích technik za pomoci výpočetní tomografie, magnetické rezonance a speciálních zobrazovacích metod PET/CT a PET/MRI nejen pro diagnostiku, ale dokonce i pro léčbu nádorových, cévních a neurodegenerativních onemocnění. Cílem výzkumu je nejen zvýšení efektivity diagnostiky zobrazovacích metod, ale současně i minimalizace radiační zátěže pro vyšetřovaného.

Ilustrační fotoZdroj: pixabay

V oblasti kardiologie je výzkum zaměřen především na zavádění nových co možná nejméně zatěžujících vyšetřovacích metod v diagnostice ischemické choroby srdeční a dále na využívání nových laboratorních parametrů urychlujících diagnostiku a umožňujících kontrolu léčby.

Kromě výzkumu ve Fakultní nemocnici Plzeň probíhá výzkum i v rámci Lékařské fakulty v Plzni. Výzkumné činnosti obou organizací jsou vzájemně velmi úzce propojeny. Je možné konstatovat, že v řadě případů jsou do praxe zavedené metody prioritní nejen v České republice, ale dokonce i v Evropě, jak jednoznačně prokázal i světový kongres preventivní medicíny pořádaný v září tohoto roku v Plzni.