Moderní trendy v léčbě rakoviny plic

V České republice je každý rok diagnostikováno více než 6 000 pacientů s nádorem plic. U mužů se tak jedná o nejčastější zhoubný nádor, u žen pak jde o třetí nejčastější maligní nádor. Co se týče mortality (úmrtí) na tento nádor, je pak u obou pohlaví na prvním místě. Diagnostikován je nejčastěji mezi 55. a 80. rokem, avšak v současné době není výjimkou tato diagnóza u mladších pacientů.

Rentgen plic.Rentgen plic.Zdroj: Canva.com

Problémem je často pozdní zjištění nádoru, protože v časných stadiích nemá nádor žádné nebo pouze minimální příznaky. Nejčastěji se nemoc projevuje déletrvajícím kašlem bez jiné příčiny nebo změnou jeho charakteru, bolestí na hrudi, vykašláváním krve nebo například opakovanými zápaly plic. V těch nejpozdějších stadiích se plicní nádor projevuje bolestmi kostí, břicha či neurologickými potížemi jako je třeba ztráta rovnováhy. Jedná se o příznaky způsobené rozšířením nádoru do celého těla.

Mezi hlavní rizikové faktory vzniku plicního karcinomu patří kouření, a to i včetně pasivního kouření. Uvádí se, že vystavení cigaretovému kouři je zodpovědné až za 80 % případů plicního karcinomu. Dalšími faktory je např. znečistěné ovzduší nebo dlouhodobé vystavení radonu.

Miniinvazivní operace plic.Miniinvazivní operace plic.Zdroj: Chirurgická klinika FN Plzeň

Aby došlo k časnějšímu záchytu pacientů s plicním nádorem, a tím zlepšení jejich prognózy nebo dokonce úplného vyléčení, je v České republice od 1. ledna 2022 organizován screeningový program. Zapojit se do něj mohou muži a ženy ve věku 55 až 75 let, kteří kouří více než 20 cigaret denně po dobu alespoň 20 let nebo kouřili více než 20 cigaret denně po dobu alespoň 15 let a přestali kouřit před méně než 15 lety. Takový pacient se do screeningového programu může dostat přes svého praktického lékaře nebo pneumologa, který pacienta pošle na tzv. nízkodávkové CT hrudníku. V případě objevení nádoru plic, je pacient odeslán k další diagnostice a péči do Komplexního onkologického centra, které zajistí adekvátní léčbu podle pokročilosti nádorů.

Operační přístup při miniinvazivní VATS operaci.Operační přístup při miniinvazivní VATS operaci.Zdroj: Chirurgická klinika FN PlzeňPokud tým specialistů uzná, že pacient je vhodný k operaci, je poté odeslán na Chirurgickou kliniku FN Plzeň. V případě plicního karcinomu spočívá léčba v odstranění celého plicního laloku s nádorem a v odstranění lymfatických uzlin. Lékaři mají dvě možnosti, buď klasická operace otevřeným přístupem nebo moderní miniinvazivní operace. Tato moderní operace je prováděna z krátkého řezu a jednoho či dvou vpichů na hrudníku pomocí speciálních dlouhých nástrojů a kamery. Jde vlastně o obdobu laparoskopie při operacích břicha. Na hrudníku tento způsob operací nazýváme torakoskopie. Výhodou této metody pro pacienta je hlavně nižší bolest po operaci a tím rychlejší návrat do normálního života a také kratší pobyt v nemocnici. Oba tyto operační přístupy jsou na Chirurgické klinice FN Plzeň rutinně prováděny.


Zdroj: FN PlzeňMUDr. Martin Skála, Ph.D.
Chirurgická klinika FN Plzeň