Rozhovor najdete zde

Moderní zobrazovací metody v onkologické diagnostice

Moderní zobrazovací metody nacházejí svoje uplatnění prakticky ve všech oblastech medicíny. Lékaři specialisté atestující v Radiologie nebo Nukleární medicína využívají CT (výpočetní tomografii), MR (magnetickou rezonanci), dále ultrazvuk nebo hybridní zobrazovací metody s pozitronovou emisní tomografií (PET/CT a PET/MR) k tomu, co bylo dávnou touhou lékařů – zvenku nahlédnout do živého lidského těla.

Úloha zobrazovacích metod v onkologické diagnostice spočívá v potvrzení nebo vyloučení nádorového onemocnění, ke stanovení rozsahu nádorového onemocnění v lidském těle, ale také při hodnocení odpovědi na protinádorovou léčbu a kontroly nemocných, kteří se s nádorovým onemocněním úspěšně utkali. Není možné zapomenout ani na jednu stranu na mamografický screening nádorů mléčné žlázy a na druhou stranu využití intervenční radiologie a podání radioaktivních látek k vlastnímu léčení nádorových onemocnění. 

Přístroj PET-MR2.

Lékaři vyhodnocují obrovské soubory obrazových dat, pomocí speciálních počítačových programů a virtuálních rekonstrukcí lidského těla mohou nahlédnout do jeho vnitřku a rozlišovat změny v jednotlivých orgánech a dokonce studovat i chování normálních i nádorových tkání. Moderní postupy již neukazují tedy jen velikost a rozšíření nádorové tkáně v orgánu nebo lidském těle, ale změny látkové přeměny, rychlost množení buněk, a dokonce i přítomnost některých molekul v buňkách nádorů, které mohou být terčem pro cílenou léčbu moderními biologickými léky.

Na vrcholu pyramidy evoluce zobrazovacích metod se v současnosti nachází hybridní zobrazení PET/MR. Za pomoci radioaktivním prvkem označených molekul je možné studovat projevy života tkání a současně využívat dokonalého rozlišení magnetické rezonance. Nejvýznamnější pokrok byl použitím této metody zaznamenán v chápání chování nádorových onemocnění mozku, dále nádorových onemocnění prostaty a prsu. Významným přínosem je i celkové snížení dávky ionizujícího záření, které má význam u dětských onkologických pacientů, a to i těch o hmotnosti několika málo kilogramů.

Klinika zobrazovacích metod Fakultní nemocnice v Plzni se věnuje onkologické diagnostice velice intenzivně, jako jediné pracoviště v České republice disponuje všemi zobrazovacími technikami a dovede jejich přednosti beze zbytku využít.