Rozhovor najdete ZDE

Urologická onemocnění

Urologická klinika Fakultní nemocnice Plzeň se nachází v areálu Fakultní nemocnice v městské části Plzeň - Bory. Jedná se o vysoce specializované pracoviště a toho času jediné urologické lůžkové pracoviště v Plzeňském kraji. Přednostou je prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA, který je členem panelu Evropské urologické asociace (EAU) pro tvorbu doporučených postupů pro léčbu nádorů ledvin. Urologická klinika poskytuje jak péči ambulantní, tak lůžkovou v celém rozsahu urologické péče. Klinika disponuje 3 samostatnými odděleními, 4 ambulancemi a 5 specializovanými poradnami - poradna dětského urologa, onkourologická – komplexní řešení celého spektra urologických malignit, andrologická – řeší problémy s plodnosti či další sexuální obtíže (např. porucha erekce), lithiatická a urodynamická – např. pro pacienty s únikem moči.

Urologická klinika Fakultní nemocnice Plzeň

V ambulantním traktu je ročně ošetřeno přes 40 000 pacientů, lůžková část kliniky pak zajišťuje přes 3200 hospitalizací ročně. Klinika se zabývá celou oblastí urologie, tzn. od dětské urologie po urologii dospělého věku, onemocněními benigními a celým spektrem uroonkologických onemocnění.

Urologická klinika Fakultní nemocnice PlzeňSpolečně se stárnutím populace se zvyšuje i podíl urologických onemocnění a tím i počet pacientů, kteří vyhledají urologickou péči. Mezi ta nejčastější onemocnění patří benigní (nezhoubné) zvětšení prostaty. V případě zhoubného zvětšení je potřeba provést laboratorní vyšetření krve - odběr PSA (prostatický specifický antigen). Novou metodou je tzv. marker - PHI (index zdravé prostaty), který pomáhá k posouzení agresivity rakoviny prostaty, v klinické praxi byla urologická klinika 1. pracovištěm v ČR s jeho využitím.

Urologická klinika Fakultní nemocnice PlzeňDisponuje možností využití celé škály nejmodernějších zobrazovacích metod - např. PET/MR (toto jako jediné pracoviště v ČR). V rámci klinické studie má, jako jediné pracoviště v ČR, k dispozici speciální kontrastní látku 68Ga-PSMA-11, určenou k moderní diagnostice karcinomu prostaty. V diagnostice karcinomu prostaty disponuje možností provedení cílené biopsie (odběr vzorku) tkáně prostaty za využití softwarové fúzní biopsie (spojení obrazů magnetické rezonance a ultrasonografie) a odběr vzorku provést přímo z místa podezřelého z karcinomu prostaty dle MR.

V rámci České republiky má Urologická klinika FN Plzeň největší počet laparoskopických výkonů všech urologických indikací. Zároveň je centrem pro léčbu karcinomu penisu (ošetří 15% všech případů v ČR) s důrazem na penis šetřící výkony (resurfacing, glansektomie) a jako jediná v naší zemi provádí laparoskopické odstranění spádových lymfatických uzlin u pacientů s tímto onemocněním. S ohledem na světové prvenství ČR ve výskytu nádorů ledvin a Plzeňského kraje má největší zkušenosti s terapií tohoto onemocnění (průměrně 200 odoperovaných pacientů ročně).

Urologická klinika Fakultní nemocnice Plzeň

Urologická klinika je jedním z největších pracovišť zabývající se komplexní terapií ledvinných kamenů. Ročně na klinice odborníci provedou přes 600 endoskopických výkonů pro lithiázu s využitím nejmodernějšího technického vybavení, které je na špičkové úrovni - moderní flexibilní přístroje, přístroj na drcení kamenů rázovou vlnou, moderní laserové vybavení.

Klinika se v rámci institucionárního výzkumu úzce zaměřuje na výzkum v oblasti karcinomu prostaty a ledvin.