On-line rozhovor najdete ZDE

Moderní Neonatologické oddělení FN Plzeň pečuje o novorozence v lochotínském areálu nemocnice od roku 2007. Před 15 lety se sem přestěhovalo v rámci výstavby nové budovy pro Neonatologické oddělení a Gynekologicko-porodnickou kliniku. Je neonatologickým centrem nejen pro Plzeňský, ale i Karlovarský kraj.

Neonatologie FN Plzeň.Neonatologie FN Plzeň.Zdroj: FN PlzeňNeonatologie pečuje o novorozence, zdravé i nemocné, nedonošené, děti s vrozenými vadami nebo infekčními komplikacemi,“ vysvětluje primář Neonatologického oddělení doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D., který stál u zrodu oddělení v 90. letech  a současně je také spoluzakladatelem České neonatologické společnosti.

Na Neonatologickém oddělení ve FN Plzeň ošetřili od září 2007 do září 2022 téměř 50 tisíc miminek, jen v letošním roce k 31. říjnu jich bylo 2727. Nejmenší z nich vážilo 430 g a největší 5090 g. Cílem oddělení je poskytovat špičkovou péči na nejvyšší úrovni díky moderním léčebným postupům v kontextu rozvoje světové neonatologie. Současně je kladen důraz na prosazování péče vlídného prostředí a něžné péče tak, aby byl stimulován zdravý pohybový, smyslový a emocionální vývoj dítěte a podporován vztah rodičů k dítěti.

Péče odborníků ale odchodem z nemocnice pro rodiče nekončí. Díky Centru vývojové péče, které je součástí Neonatologie, jsou i nadále pod dohledem zkušených zdravotníků.

Personál neonatologie FN Plzeň.Personál neonatologie FN Plzeň.Zdroj: FN Plzeň

„V rámci specializované neonatologické ambulance provádíme po propuštění dětí do domácí péče další sledování dětí se zdravotními problémy přetrvávajícími z perinatálního období, včetně náběrů, RTG a sonografických vyšetření. U dětí s rizikem vývojového postižení v oblasti motorické, mentální a senzorické zahajujeme terapeutická opatření vývojové péče kdykoliv jsou nutná,“ pokračuje docent Dort.

Důkazem, že pracoviště plní veškerá kritéria pro podporu kojení jako jedné z hlavních podmínek optimálního vývoje dítěte je získání titulu WHO UNICEF Baby Friendly Hospital (nemocnice přátelská k dětem). Za úspěchy a výbornými výsledky však stojí především zkušený profesionální tým a kvalitní vybavení.

Neonatologie FN Plzeň.Neonatologie FN Plzeň.Zdroj: FN Plzeň„V letech 2017 až 2020 jsme díky evropské dotaci mohli část původních přístrojů obnovit za modernější a zároveň některé nahradit zcela novým vybavením, které jsme dosud k dispozici neměli. Velkou inovací byl například nákup nejmodernějšího sonografického přístroje, který umožňuje vyšetřovat nemocné novorozence přímo v inkubátoru bez potřeby transportu na vyšetření,“ doplňuje primář Dort. „Důležité je vyzdvihnout i práci všech mých kolegů a kolegyň, bez nichž by naše pracoviště nemohlo pracovat na takové vysoké úrovni. Vážím si jejich ochoty se neustále vzdělávat i celkového přístupu k oboru neonatologie. I díky nim může spoustu miminek, která neměla lehký start, zdravě vyrůstat a mít normální život,“ uzavírá docent Jiří Dort.