On-line rozhovor najdete ZDE

Covid byl pro FN Plzeň velkou zkouškou

Přestože doba nebyla poslední dva roky zrovna lehká, díky zdravé ekonomické situaci může FN Plzeň nejen investovat do zařízení a rekonstrukcí, ale zlepšovat pracovní prostředí pro své zaměstnance. Právě díky dlouhodobě vyrovnanému rozpočtu, dobrým výsledkům hospodaření a nulovým závazkům po splatnosti zvítězila FN Plzeň v celostátním projektu Nemocnice ČR 2021 v kategorii Finanční zdraví fakultních nemocnic. Ročně hospodaří cca s 9,5 miliardami korun. A letos v červnu velice pozitivně zhodnotil po své osobní návštěvě FN Plzeň také ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Výraznou proměnou prochází letos díky investicím nemocnice Transfuzní oddělení na Borech, kde se za 20,5 milionu korun modernizují vnitřní prostory, vybavení pro dárce a zároveň i venkovní fasáda. V programu REACT-EU, který financuje mimořádné evropské projekty pro stabilizaci zdravotního systému, uspěla nemocnice ve třech výzvách v celkové hodnotě 847 milionů, z toho výše dotace bude 685 milionů korun. Těmi největšími projekty je rozsáhlá rekonstrukce JIP I. Interní kliniky, nákup nového Hybridního systému PET/CT a obnova a modernizace vybavení onkologických pracovišť. Po dokončení a otevření nové budovy Psychiatrické kliniky na Lochotíně bude další velkou investiční akcí nový dvanáctipatrový Pavilon chirurgických oborů.

ást areálu Fakultní nemocnice Plzeň na Lochotíně.Část areálu Fakultní nemocnice Plzeň na Lochotíně.Zdroj: FN Plzeň od společnosti Brainz Narrative

Významné události se dějí také napříč jednotlivými klinikami. Na Oddělení léčebné rehabilitace probíhá od února klinická studie na využití virtuální reality u pacientů s bolestí a omezením funkce v oblasti ramenního kloubu, na Anesteziologicko-resuscitačním oddělení vznikl nový konziliární tým paliativní péče, který pomáhá osobám se závažným onemocněním i jejich rodinám a na hematoonkologickém oddělení Dětské kliniky pomáhají v léčbě psi a poníci v rámci canisterapie a nově ponyterapie. Zajímavé jubileum čeká v září Gynekologicko-porodnickou kliniku, oslaví již patnáct let od svého otevření, a nad Hematoonkologickým oddělením finišuje první etapa výstavby Obláčku nad Plzní, kterou zajišťuje Nadace pro transplantace kostní dřeně. 

FN Plzeň je po prázdninách v běžném operačním režimu a veškeré zákroky probíhají se standardní čekací lhůtou.

Zdroj: FN Plzeň