On-line rozhovor najdete ZDE

Alzheimerova nemoc je nejčastější chronické neurodegenerativní onemocnění mozku s plíživým začátkem a s plynulým zhoršováním paměti a dalších kognitivních funkcí, vedoucí nakonec k narušení nejen pracovních nebo sociálních aktivit, ale i vykonávání běžných činností. Jde o onemocnění seniorského věku, počet pacientů s touto nemocí narůstá s postupným prodlužováním délky života. Jasná příčina onemocnění není známa, zhoršování nastává v důsledku postupujícího úbytku mozkových buněk – neuronů a jejich spojů.

close info Zdroj: archiv FN Plzeň zoom_in

Nemoc se zpočátku projevuje poruchou paměti především na nedávné vlastní zážitky, později je poškozena paměť na fakta. Je narušeno ukládání nových informací do paměti i vybavování, paměť na starší události bývá zachována lépe než na události nedávné. Nápověda nepomáhá. Pacient se často opakuje, ztrácí a zapomíná věci běžné denní potřeby jako třeba klíče, peněženku či platební kartu. Vázne vnímání časových údajů a schůzek, vyřizování vzkazů. Postupně se přidává porucha řeči a komunikace – pacient obtížně hledá slova pro pojmenování zcela běžných předmětů, jako jsou např. hodinky či tužka, dochází k zhoršení zrakově-prostorových funkcí – pacient bloudí i na jemu zcela známých místech, zaměňuje a hůře rozpoznává osoby a tváře, bývá desorientován. Dochází i ke změně osobnosti – můžeme pozorovat především sklon k pasivitě a ztrátu zájmu o činnosti a věci, které mu předtím přinášely radost a uspokojení. Váznou každodenní činnosti typu vaření a nakupování, zacházení s penězi, telefonování, užívání léků a podobně. Rozvíjí se apatie, snížená soběstačnost a schopnost řešit běžné každodenní problémy. Dochází ke změnám sociálního chování, citového života. Mohou se objevit i neuropsychiatrické projevy jako úzkostné stavy, deprese, neklid, agitovanost, negativismus, agresivita, halucinace nebo bludy, zejména paranoidní. Ve stadiu pokročilé demence jsou postiženy i základní aktivity, tj. oblékání, příjem potravy, osobní hygiena i ovládání svěračů.

close info Zdroj: archiv FN Plzeň zoom_in

Diagnózu nemoci stanovuje lékař na základě zdravotní historie pacienta včetně psychiatrické anamnézy a jeho rodinných předpokladů. Důležitou součástí je rozhovor lékaře s osobou, která je pacientovi blízká. Při pozitivitě screeningových testů paměti je doplněno cílené neuropsychologické vyšetření, klinické vyšetření a zobrazovací vyšetření mozku. V odůvodněných případech lze doplnit vyšetření mozkomíšního moku.

Alzheimerova nemoc je nevyléčitelné onemocnění. Současnou léčbou lze onemocnění zpomalit, přechodně stabilizovat. Péče o tyto nemocné je komplexní, kromě farmakoterapie zahrnuje edukaci a podporu pečovatelů, sociální péči a podporu a v konečné fázi obvykle ústavní péči.

close info Zdroj: archiv FN Plzeň zoom_in

Na Neurologické klinice Fakultní nemocnice Plzeň poskytujeme nemocným s kognitivní poruchou na vyžádání praktického lékaře nebo ambulantního specialisty superspecializovanou ambulantní konzultační a diagnostickou péči. Využíváme komplexní diagnostické vybavení Fakultní nemocnice – laboratoře, zobrazovací vyšetření (CT, MR, PET/CT, PET/MR), zázemí klinického pracoviště s neuropsychology a v indikovaných případech spolupracujeme s lékařským týmem Psychiatrické kliniky.