Jde o dohru kauzy, kterou v únoru rozpoutalo její vyjádření, že klienti zdravotnického zařízení žijí v nedůstojných podmínkách a plzeňský Krajský úřad by měl centrum uzavřít.

Inspekce a žaloba

Prohlášení vyvolalo důkladnou inspekci, kterou provedl v Letinech počátkem března Krajský úřad a jejíž závěr zněl, že centrum splňuje, co splňovat má.

Vedení Letin pak na ombudsmanku podalo žalobu a začátkem května jí poslalo zmíněný dopis. Začíná výčtem všech kontrol, které Sociální a zdravotní centrum Letiny prodělalo po první i druhé návštěvě zaměstnanců její kanceláře.

„Výsledky kontrol a zároveň i řada nepravd a zavádějících tvrzení, která byla obsažena ve vašich zprávách, vedou naše zařízení k názoru, že jednání zaměstnanců kanceláře veřejné ochránkyně práv je vůči naší společnosti tendenční, zaujaté a porušující zákonnou zásadu nestrannosti," stojí v dopisu s dodatkem, že letinské centrum vůči Oddělení dohledu nad omezováním osobní svobody vznáší námitku podjatosti.

Pokud by kancelář ombudsmanky chtěla v Letinech provést další kontrolu, rozhodla se společnost jejím zaměstnancům a asistentům „neumožnit vstup". Námitka podjatosti se však přímo Šabatové netýká. Ombudsmanku naopak vedení centra k návštěvě zve, aby „si mohla udělat ucelený a vlastní obraz o fungování společnosti".

Odpověď přijde

Anna Šabatová se na dopis a nabídku chystá zareagovat, ovšem zda kladně či záporně, nesdělila. „Návštěvy v Letinech proběhly s ročním odstupem a jejich smyslem bylo zajistit, aby se se starými, nemocnými a postiženými lidmi zacházelo důstojně. To je úkol veřejné ochránkyně práv, ne trestání zařízení a snaha o jejich poškozování," konstatovala mluvčí ombudsmanky Iva Hrazdílková.

Krajský radní pro sociální oblast Zdeněk Honz věří, že ačkoliv ombudsmanka sídlí v Brně, do Letin dorazí. „V září navštíví Plzeňský kraj a myslím, že při té příležitosti do zařízení zavítá," uvedl radní.