Ombudsmanka nejprve pochválila domov pro osoby se zdravotním postižením ve Stodě, který včera ráno navštívila. „Byla jsem nadšená z toho, jak se tam změnila situace. Za poslední léta urazili obrovský kus cesty," uvedla Anna Šabatová. Podle ní tam velký počet lidí významně zvýšil schopnost samostatně fungovat. „Je vidět, že lidé jsou tam spokojení," dodala ochránkyně práv.

Naopak se sociální a zdravotním centrem v Letinech, které doporučila Plzeňskému kraji na začátku roku uzavřít, veřejná ochránkyně práv spokojena není. „Já jsem tehdy udělala, co bylo v mých možnostech, nemám žádné právní nástroje, abych tu situaci nějak fyzicky ovlivnila," řekla včera ombudsmanka, jejíž tým vykonal v Letinech dvě návštěvy. Říká, že její nástroje práce jsou měkké, a nemůže nic rozhodnout. „Jsem pouze takzvaný národní preventivní mechanismus," dodala.

Proto se obrátila na Krajský úřad, aby se případem zabývali. „Ti tam udělali šetření, ze kterého už mám výsledky," vysvětlila Šabatová. Ty však zatím prozradit nechtěla. Kraj už ale dal najevo, že žádné nedostatky neodhalil. S Krajským úřadem by si prý ráda domluvila pracovní jednání. „V tuto chvíli jsem připravena vést s nimi debatu," dodala Šabatová. Tu by chtěla stihnout ještě do konce roku.

Současný právní řád totiž téměř neumožňuje odejmout zařízení registraci. „Tento případ nám osvětlil, že bude třeba zákonem zpřesnit podmínky k získání registrace a především možnosti jejího odejmutí, protože za současné právní situace je to nesmírně obtížné," vysvětlila ochránkyně práv. Podle ní jsou obecně podmínky pro sociální služby příliš měkké a nejsou nástroje, jak donutit zařízení, aby zlepšilo podmínky pro klienty.

Ke změně zákona by mělo dojít za rok a čtvrt. „Vedla jsem několik jednání s ministerstvem práce, oni si problém také uvědomují. Mělo by dojít k určitému zpřísnění nároků. Na novele zákona o sociálních službách se bude pracovat ještě příští rok a měla by být pravděpodobně účinná až od roku 2017," vysvětlila Šabatová.

Ombudsmanka se zmínila také o současné situaci v zařízení pro uprchlíky Bělá-
-Jezová, které navštívila. Tam je prý situace velmi vážná. Místo ochranky a policistů by měli být v zařízení sociální pracovníci, učitelé a především tlumočníci. Dětem se nedostává oblečení ani obuv, jejich rodiče jsou do zařízení přepravováni v poutech. „Nedokážu posoudit, jaká traumata si do budoucna odnesou a jaké to bude mít následky na jejich další život. Vím ale zcela určitě, že to vše podstupují zcela zbytečně, uzavřela ochránkyně.