Podmínky, v nichž člověk není důstojná bytost, tak to podle ombudsmanky Anny Šabatové vypadá v Sociálním a zdravotním centru Letiny.

Veřejná ochránkyně práv proto na základě dvou kontrol doporučila vedení Plzeňského kraje zařízení uzavřít.

Centrum se brání, že jde o poškozování dobrého jména a Šabatovou chce žalovat.

V domově se zvláštním režimem je ubytováno 260 lidí se sníženou soběstačností, duševními nemocemi či trpících demencí. Dalších 30 lidí leží na zdravotnických lůžkách následné péče. Stovka lidí je tam centru zaměstnána.

Ombudsmanka v tiskovém prohlášení tvrdí: „Případ zařízení Letiny ukazuje neefektivnost kontrol prováděných správními orgány, když zařízení s tak závažnými nedostatky a porušující právní předpisy dál funguje, a dokonce má registraci k poskytování sociálních služeb."

Kontroly podle Šabatové zjistily, že personál nemá odborné vzdělání, o klienty není postaráno – někteří chodí po chodbách jen v plenách a roztrhaném špinavém eráru. Prý jim hrozí podvýživa a dehydratace, neboť někteří se neobslouží a pití je těžko dostupné.

Jak ombudsmanka dále uvedla, vedení centra příliš nedbá ani na dodržování hygieny, klienti nosí obuv nevhodné velikosti, jedna z žen se nechala slyšet, že po bolestivém pádu na mokrých schodech už raději nevychází z pokoje. V denní směně o klienty dle ombudsmanky pečuje pouze deset zaměstnanců, kteří je navíc nevybíravě nazývají dementy.

Ředitel centra Aleš Patera tato nařčení zásadně odmítá a protestuje proti nim. „Jsou to účelová tvrzení s cílem poškodit a uzavřít naše zařízení. Kontrolami jsme prošli opakovaně bez větších obtíží," brání se.

Jakmile ředitel Patera stanovisko ombudsmanky obdržel, rozjela se protiakce. „Vznikla petice, která během čtyř dnů nasbírala přes 550 podpisů od místních i obyvatel okolních obcí," upozorňuje.

Kapacita letinského centra je dnes stoprocentně naplněna a nedá se prý rozhodně říct, že by lidé o ubytování nestáli. „Zájemce stále máme. Proti tomuto nařčení jsme připraveni bojovat všemi prostředky, například podáním žaloby přímo na paní ombudsmanku," je ředitel pevně rozhodnutý.

Více naleznete ve čtvrtečním vydání Plzeňského deníku.