Vždy v květnu, kdy kvetou, přichází na řadu jejich sčítání. Jak dopadlo letos? Prý poměrně dobře. „V Plzeňském kraji jsou centrem výskytu především Sušicko-horažďo-vické vápence, ale i několik málo lokalit na Manětínsku, Domažlicku a Tachovsku. Letos bylo na sedmnácti lokalitách sečteno 8 825 kvetoucích jedinců, což je mírný nárůst oproti roku 2015 s 5 575 jedinci," vyčíslil za AOPK Jiří Sladký.

Kromě způsobu obhospodařování závisí výskyt vstavačů také na klimatických podmínkách. „Přesto lze zatím konstatovat, že i přes silné ohrožení se daří lokality s výskytem vstavačů obecných alespoň stabilizovat," dodal Sladký. Vstavač obecný roste především na mírně suchých až mírně vlhkých loukách, pastvinách a na křovinatých stráních. Bílými, růžovými až tmavě fialovými květy rozkvétá od května do června.

Orchis morio – vstavač obecnýVstavač obecný byl dříve, ještě v padesátých letech minulého století, hojným zástupcem naší květeny. Kolektivizací zemědělství a jeho intenzifikací spojenou rovněž s ukončením klasického obhospodařování ovšem mnoho lokalit zaniklo. Podle literatury zmizelo 60 až 80 % plochy, na nichž byly pestře kvetoucí rostliny běžné. 
zdroj: AOPK