„Česká republika je podle nejnovější studie Evropské komise mezi deseti zeměmi, které nejméně recyklují komunální odpad. Právě ve zvýšeném třídění a recyklaci odpadu vidíme cestu pro Plzeň i Plzeňský kraj." Tak zní slova Romana Černíka, lídra krajské kandidátky Strany zelených, která dlouhodobě kritizuje plánovanou stavbu spalovny odpadů na skládce v Chotíkově.

V nových argumentech proti stavbě zelení požadují zvýšení recyklace odpadu.

Ze zprávy Evropské komise a ze změny financování odpadového hospodářství vyplývá, že napříště bude EU jednoznačně podporovat recyklaci a znovuvyužití odpadu před výstavbou spaloven. „Komise poukazuje na to, že spalování odpadu je plýtváním surovinami a navíc se při něm vytváří daleko méně nových pracovních míst, než je tomu při recyklaci odpadu," říká Martin Marek z plzeňské Strany zelených.

Podle zelených spalovna, do níž se bude odpad svážet z celého kraje, zhorší kvalitu bydlení nejen v Chotíkově, ale také na Severním Předměstí v Plzni. Vzhledem k tomu, že k zařízení nepovede železniční vlečka, budou odpad přepravovat nákladní vozy.

„Plzeňský kraj má spolu spolu s městem Plzní možnost ovlivnit výši poplatků za svoz komunálního odpadu a také může podpořit vznik recyklačních linek a zpracovatelských zařízení přímo tam, kde odpad vzniká. Takový přístup povede k vytváření nových pracovních míst a zároveň ke snižování zatížení životního prostředí dopravou a spalováním odpadů," dodává Černík.

Tomáš Drápela, šéf Plzeňské teplárenské, která chce spalovnu stavět, se už dříve vyjádřil, že stížnosti aktivistů jsou pouhé obstrukce. Stavba zhruba za 2,5 miliardy korun, jejíž přesná cena má být známa na podzim, prý začne v příštím roce.