Pravidelný úklid lesů je bohužel zapotřebí. „Někteří spoluobčané na rozdíl od myslivců nenosí do lesů krmivo pro zvěř, ale vynáší tam vše nepotřebné, co ve svých domovech nashromáždí,“ říká za spolek Antonín Martínek.

Ve srovnání s minulými lety se podle Antonína Martínka situace příliš nezlepšuje, spíše naopak. „Je stejná, na některých místech mnohdy i horší. Lesy, louky, remízy, větrolamy, rybníky, vodní toky, příkopy mají především plnit svou přirozenou funkci, a ne být místem pro odkládání odpadu,“ upozorňuje.