Bolevecké rybníky se potýkají s nedostatkem vody. Nejvíce postižený je Velký Bolevecký rybník, kde chybí do hrany přelivu asi 70 cm. Město a hydrobiolog Jindřich Duras se v současné době snaží najít nejefektivnější řešení.

V minulých dnech padlo ze strany vedení Plzně několik návrhů, jako třeba doplnit rybníky z nedaleké čističky nebo vodou z Berounky. Proti tomu se ohradil Jindřich Duras, podle kterého by to vedlo ke zkažení vody. Duras doporučuje problém řešit od příčiny, jíž je dlouhodobě špatné hospodaření s dešťovou vodou. „Nedostatek vody musí být řešen koncepčně, aby rybník fungoval ještě padesát až sto let,“ argumentuje. Konečné rozuzlení problému je podle něj běh na dlouhou trať, protože je zapotřebí svádět vodu z okapů domů a dostat ji do rybníků. Nyní je však tato voda vyvedena do suterénů domů, kde se mísí s vodou splaškovou. „Situace je komplikována mnoha překážkami, například vodovodním potrubím nebo tramvajovými kolejemi,“ dodal Duras.

Technický náměstek primátora Pavel Šindelář má opačný názor. „S řešením jsme úplně na začátku, ale jsem pro rychlou variantu vyřešení,“ sdělil. „Vedení města má vůli, důležitá je i diskuze s lidmi, aby za rybníky vnímali zodpovědnost,“ uzavírá Duras.

Město během několika měsíců vypracuje analýzu a provede mikrobiologický rozbor, aby se v okolí rybníků případným zásahem nezničil biotop. „Projekt je finančně a systémově náročný, proto chceme situaci řešit ekosystémovým přístupem. Pokud se tato záležitost nevyřeší, hrozí, že kvůli vysokému výparu vody zbude z rybníka jen louže,“ řekla Kristýna Zýková z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně.

Problém s vysycháním rybníků vnímají i Plzeňané. „Bolevák je zajímavá lokalita, byla by škoda nechat ji zničit,“ míní Michal Marcel.