Další údaje ze SRNA Indexu najdete v grafice ZDE

Podle 10. vydání SRNA indexu, který dvakrát do roka na základě těchto dat zpracovává Generali Česká pojišťovna s Centrem dopravního výzkumu, došlo ve sledovaném období v Plzeňském kraji k méně střetům se zvěří než v sousedním Středočeském kraji (1845), ale více než v Karlovarském kraji (224).

Přehled srážek se zvěří v Plzeňském kraji od října 2023 do března 2024:

close Přehled srážek se zvěří v Plzeňském kraji od října 2023 do března 2024. info Zdroj: SRNA Index zoom_in

„Kromě policejních dat byly do výpočtu SRNA indexu zařazeny rovněž kvalifikované odhady vycházející z dat JSDI. Robustnější datový model nám pomáhá získat přesnější obrázek o střetech vozidel se zvěří, a to zejména v krajích, kde policisté přestali se systematickou evidencí střetů se zvěří,“ vysvětluje Michal Bíl, odborník na problematiku sražené zvěře z Centra dopravního výzkumu.

Průměrně se na silnicích v kraji udál střet se zvěří každých 12,2 kilometrů, což je ve srovnání se zbytkem republiky vysoce podprůměrná hodnota – v Česku je evidován střet se zvěří každého 5,6 kilometru silnic. Výše škody na majetku na jeden kilometr, kterou způsobily srážky vozidel se zvěří, činí 3247 Kč, zatímco celostátní průměr je 7308 Kč. Největší pozor by si na zvěř měli dávat motoristé v okresu Plzeň-město, kde došlo za sledovaný půlrok k celkem 69 nehodám, což znamená, že se vozidla střetla se zvěří průměrně každého 3,4 kilometru. Nejvíce srážek se zvěří, celkem 71, se přihodilo v okrese Plzeň-sever, v přepočtu je to ale jedna nehoda na 12,6 kilometru silniční sítě.

Doporučení, co dělat po střetu se zvířetem

  • Zapněte výstražná světla, a pokud to dovolí situace, ihned postavte na silnici varovný trojúhelník. Řádné označení místa dopravní nehody považují dopravní policisté z pohledu bezpečnosti za naprostý základ.
  • Došlo-li ke zranění posádky, volejte záchrannou službu na lince 155. Jakmile to půjde, kontaktujte Policii ČR na lince 158. Ta vyrozumí správce příslušné honitby, který přijede a o zvěř se postará. Je-li to možné, stoupněte (se všemi, kdo jeli v autě) za svodidla či co nejdéle od vozovky.
  • Kontaktujte asistenční linku pojišťovny. Informaci o telefonních číslech najdete na tzv. zelené kartě. Případně využijte Linku pomoci řidičům – 1224. Když tomu nebude nic bránit, následky srážky pro pojišťovnu vyfoťte nebo pořiďte video. Pojišťovna zařídí rovněž odtah nepojízdného vozidla.
  • Zraněnou zvěř ze silnice sami neodklízejte, protože může způsobit zranění pro změnu ona vám. Navíc se zbytečně vystavujete vysokému riziku od ostatních účastníků provozu.
  • V žádném případě není možné si sraženou zvěř ponechat! Právo manipulace mají myslivci. Ponechání si zvířete by z pohledu zákona mohlo být hodnoceno jako pytláctví.