„Chovatelé jsou povinni zajistit očkování zvířat starších tří měsíců. Naším úkolem bude na vakcinaci dohlížet a vyhodnocovat její účinnost,“ informoval ředitel KVS Plzeň Richard Bílý. Pracovníci veterinární správy budou do 22. srpna také sledovat takzvaná ověřovací zvířata – tedy kusy, které naočkovány nebudou.

Nákaza touto chorobou se projevuje horečkou, záněty a otoky hlavy, víček, uší a všech sliznic. Zejména na sliznici dutiny ústní se objevují krváceniny a vředy. Člověk není k tomuto onemocnění vnímavý. Podle údajů KVS se v kraji nachází 3200 chovů skotu s 167 tisíci zvířaty, 860 chovů ovcí s 21 600 kusy a 197 chovů koz s 921 zvířaty.

Nákup vakcíny pro celou republiku hradí ministerstvo zemědělství. „Chovatelé nebudou platit ani korunu. Ministerstvo tak vychází vstříc chovatelům, kteří potřebovali pomoci. Průběh vakcinace bude nejvíce záviset na jednotlivých soukromých lékařích,“ pokračoval ředitel.

Na to, až vakcínu dostanou, čekají například i v Nečtinské zemědělské. „Hned, jak ji budeme mít,
začneme očkovat,“ řekl hlavní zootechnik Petr Stříbrný. „Předtím bude ale ještě třeba prodat jehňata – očkovat budeme jen zbylé kusy,“ dodal s tím, že kromě ovcí se v Nečtinech veterináři 'vrhnou' i na dobytek hovězí.

„Co se týče horečky, nákaza se u nás zatím nikdy neukázala. Ty obavy se mi zdají možná trochu přehnané,“ dodal Stříbrný. S jeho slovy souhlasilo i několik dalších oslovených chovatelů.

Horečka se podle veterinářů v Plzeňském kraji neobjevila nikdy. Nejblíže se dostala vloni, když bylo několik případů zaznamenáno v kraji Karlovarském. „S pozdním létem se zvyšuje aktivita tiplíků, hmyzu, který katarální horečku přenáší. Nákaza se letos objevila v Holandsku a vakcinace je v současné době nejefektivnější způsob prevence, jak zabránit jejímu dalšímu šíření a velkým ztrátám. Proto je na místě vakcinaci přivítat,“ pokračoval Bílý. Vakcinování navíc prý prospěje i vztahům a obchodu mezi českými chovateli a jejich kolegy ze zemí Evropské unie.

Některým chovatelům ale i přes přísná nařízení mohou být uděleny jisté výjimky. „Na základě písemné žádosti a po posouzení rizik lze výjimku udělit například na býky, kteří budou nejpozději do konce letošního roku poraženi na jatkách. Dále také na skot, ovce a kozy starší tří měsíců, které budou do konce roku vyvezeny do zahraničí a další.“ Veškeré potřebné informace o katarální horečce a její léčbě včetně odkazů a kontaktů na jednotlivá střediska lze najít na webových stránkách veterinární správy www.svscr.cz