Za pomoci této příspěvkové organizace nakoupil Plzeňský kraj několik stovek tisíc ochranných pomůcek, konkrétně se jedná o respirátory typu FFP2, ústenky, jednorázové ochranné rukavice, ochranné pláště, jednorázové ochranné zástěry, ochranné brýle, ochranné čepice, návleky na obuv, štíty a dezinfekci. Celkově kraj vynaložil v době nouzového stavu (do 22. 4. 2020) na nákup OOP částku 46 205 000 korun (včetně DPH).

Centrální nákup byl osloven krajem s požadavkem o pomoc při nákupu ochranných pomůcek pro krajské organizace, především pak pro zdravotnická a sociální zařízení, na počátku března.

Za tímto účelem ředitelka Centrálního nákupu Jana Dubcová přetransformovala právní oddělení na tým zajišťující poptávku osobních ochranných pomůcek. Tým šesti lidí intenzivně pracuje na oslovování výrobců a dodavatelů ochranných potřeb. V nouzovém stavu fungují některé instituce v omezeném režimu, pro Centrální nákup to však neplatí.

Do míst s největším rizikem vyrážejí pracovníci sušické pohřební služby ve speciálním vybavení.
Bez ohledu na riziko musí vyjet ke každému mrtvému

„Kolegové z oddělení poptávající ochranné pomůcky pracují mnoho hodin nad rámec své pracovní doby a musí být neustále v pohotovosti. A jak vypadá náš den? Každé ráno jsme v kontaktu s Odborem bezpečnosti a krizového řízení, který nám specifikuje požadavky nemocnic, zdravotnických a sociálních zařízení. Kolegové provedou analýzu a monitoring trhu spočívající ve vyhledání konkrétních firem, které jsou schopné naši poptávku pokrýt,“ popisuje ředitelka CNPK Jana Dubcová.

Následně se odesílá hromadná e-mailová poptávka. „Poté se z oddělení stane call-centrum, kde každý člen týmu telefonicky zjišťuje, zda má dodavatel vybraný produkt skladem, jaké jsou dodací lhůty, platební podmínky, certifikace výrobků, detailní specifikace, a další. Všechny obdržené nabídky porovnáváme z hlediska kvality, ceny a dalších kritérií,“ pokračuje ředitelka.

Velmi důležitá je doba dodání i cena, která se v některých případech mění z hodiny na hodinu. Vzhledem k tomu, že ochranné pomůcky patří mezi nedostatkové zboží na trhu, jsou ceny až několikanásobné. „Každodenním cílem je získat optimální cenu pro jednotlivou ochrannou pomůcku, a celkově tento produkt vůbec sehnat na trhu,“ dodává ředitelka organizace Jana Dubcová.

Vedoucí supermarketu: Mezi zákazníky máme i miláčky, kteří nám napekli buchty a koblížky. Foto: 20x Deník/Jiří Kohout, 4x Jiřina Štádlerová
Vedoucí supermarketu: Mezi zákazníky máme i miláčky, kteří nám napekli

Odpoledne dochází k sumarizaci získaných podkladů, zaznamenání do databází a předání denního hlášení hejtmanovi kraje a vedoucímu Odboru bezpečnosti a krizového řízení.

„Spolupráce mezi CNPK a Odborem krizového řízení je velmi efektivní a intenzivní a z tohoto důvodu mají organizace Plzeňského kraje zajištěny potřebné množství ochranných pomůcek,“ doplňuje hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard.