Podle starosty obce Tomáše Křiklána není v současné době nic zásadního, co by místní postrádali. V obci funguje základní a mateřská škola, pošta, zdravotnické středisko, obchod i obecní knihovna.

Obec je poprvé připomínána r. 1315 v souvislosti s hradem Bělá, jehož zakladatelem byl patrně Racek z Bělé. Hrad se postupem doby stal centrem panství, jemuž patřilo více než třicet vesnic, dvory, lesy a rybníky. Po Švambercích, Gutštejnech a Roupovcích získali Bělou Markvartové z Hrádku, kteří nechali sešlý hrad ve 2. polovině 16. století přestavět na zámek.

Roku 1755 získal bělské panství Plaský klášter, po jehož zrušení byl již zpustlý zámek rozebrán na stavební materiál pro místní obyvatele. V roce 1826 bylo panství Plaského kláštera prodáno knížeti Metternichovi, ale to už ze slavného hradu Bělá zbyly jen zříceniny, které byly dále drancovány tak, že na konci století nesl ostroh nevýrazné ruiny, ničím nepřipomínající podobu zámku. Přesto je i dnes zřícenina zámku velmi častým cílem turistických výletů.

Dolní Bělá má dnes necelých 450 obyvatel, na to, že by se v obci nic nedělo, si ale místní rozhodně nemohou stěžovat. Zatím poslední nadšeně vítanou akcí bylo počátkem prosince slavnostní rozsvícení vánočního stromu spojené se zpěvem koled. Velmi kladně bylo před třemi týdny místními přijato i dokončení rekonstrukce školní budovy, hlavně proto, že přes celkové náklady přesahující deset milionů korun se obec nezadlužila.

Mezi další pravidelně pořádané akce patří masopustní průvod obcí, únorový hasičský bál , dětský den nebo každoroční táborák pořádaný místními hasiči u příležitosti ukončení prázdnin. „Místní sbor dobrovolných hasičů je vůbec jakousi hybnou pákou veškerého dění v obci,“ říká jeho velitel Jiří Kupka. Pochvaluje si v tomto směru spolupráci s tábornickou unií, hlavně pak při pořádání akcí určených dětem.

Těch by prý ale hasiči ve svých řadách uvítali rozhodně víc. Jejich přáním je mimo jiné obnova dětského soutěžního hasičského družstva.