Demolice železničního mostu a vložení mostního provizoria mezi Bručnou a Koterovem je součástí prováděné modernizace železniční trati mezi Plzní a Nepomukem. Výluka mezi plzeňským hlavním nádražím a Starm Plzencem by měla potrvat do 5. srpna.

V rámci rekonstrukce železniční trati dojde i ke zrušení železniční zastávky Plzeň-Koterov. Ta bude nahrazena novou zastávkou Plzeň-Slovany, která vznikne mezi silničními mosty do Lobez a Božkova. Měla by nabídnout lepší návaznost na linky MHD.

V Koterově se zrekonstruují dopravní koleje a provede příprava na budoucí dvoukolejné pokračování trati směrem na Starý Plzenec. Součástí této stavby je také vybudování nové lávky pro pěší a cyklisty v místě železničního přechodu v Koterově.
Podívejte se: Na trati do Budějovic vyrůstá nový tunel