Na dvaceti panelech seznamuje návštěvníky s bojovými i nebojovými ztrátami americké armády na jihozápadě Čech, ať už před jejich vstupem na české území, tak před tím, kdy se jednalo hlavně o posádky sestřelených bombardérů. Na západě Čech zemřeli však například i vojáci, kteří byli zajati po vylodění Spojenců v Normandii.

Výstavu s přispěním Jiřího Fýberta ml. připravili Karel a David Foudovi a Ivan Rollinger, autoři knihy, která nese stejný titul jako výstava. U knihovny bude možné si ji prohlédnout do 23. května.