Knihovnice budoucí školáky provedly dětským oddělením a nastávajícím prvňáčkům ukázaly, jaké knihy si mohou přijít vypůjčit. „Děti si v praxi u pultu vyzkoušely systém půjčování knih. Letošním tématem byly knihy Václava Čtvrtka,“ řekla knihovnice Libuše Výšková.