Stavební práce se dotýkají hlavně řidičů aut, kteří do ulice nesmí vjíždět. Uzavřený úsek musí objíždět po Francouzské, Slovanské a K Dráze, nákladní vozy nad 12 tun pojedou místo ulicí K Dráze ulicemi U Seřadiště a Jasmínová. Blatenská, Ječná, Petřínská, Pivovarská, Krejčíkova, Brojova a Sladová a ulice U Světovaru jsou u Koterovské v době stavby zaslepeny. Vjezd do podzemního parkoviště nákupního centra Galerie Slovany z Koterovské zůstává zachován.

Stavební práce mají trvat do 20. září. Úplná výluka na tomto tramvajovém úseku má skončit 31. srpna.

Podle vedení města se v loňském roce stav kolejí na trati číslo 2 na Světovar prudce zhoršil. Proto zde bylo nutné snížit rychlost tramvají i na deset kilometrů za hodinu. „Skokové zhoršení tratě v kritickém úseku před konečnou nás přimělo k urychlení oprav na trati. S ohledem na technologie i provoz byla stavba naplánována tak, aby omezila co nejméně cestujících. Proto začne 1. června s tím, že výluka má skončit již na konci letních prázdnin,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Michal Vozobule.

Klíčovým problémem na této trati jsou podle něj koleje a tzv. BKV panely, ve kterých jsou koleje uloženy. BKV panel je speciální typ železobetonového panelu se žlábky, do nichž se upevňují tramvajové kolejnice. Panely tedy nahrazují pražce, přičemž horní plocha panelu plní zároveň roli krytu kolejového svršku. Původně maďarská technologie byla u nás poprvé použita v Praze v roce 1977, v Plzni pak poprvé na Slovanské třídě v roce 1982. Životnost těchto panelů pokládaných na rovný asfaltový nebo betonový podklad se pohybuje mezi 10 a 30 lety. Ty na Koterovské jsou na hranici své životnosti. „Stávající panely jsou zejména vlivem koroze jejich ocelových částí, ale i nestabilitě dále nepoužitelné. Budou tedy odstraněny. Nová technologie, která tu bude instalována, umožní ponechat původní podkladní betonovou desku a díky plochým ocelovým pražcům navrátit stojinové kolejnice a asfaltový kryt tratě. Tato nová technologie byla prvně v malé míře použita v rámci rekonstrukce vozovny Slovany, takže větší použití do samotné tratě je tak v Plzni premiérou,“ popsal vedoucí Úseku veřejné dopravy a cyklodopravy Správy veřejného statku města Plzně Jan Hakl. Nová technologie umožní rychlé i cenově výhodné řešení pro další čtvrtstoletí provozu tratě.

Součástí opravy za 70 milionů korun je i rekonstrukce zpomalovacích prahů při zastávce Radnice Slovany. Při ní bude upravena geometrie a výška příčného prahu dle platných technických předpisů, čímž se zlepší nájezdy. Dále bude provedena celoplošná oprava vozovek v celém úseku.

MHD: Od 1. června došlo k uzavření části trati v Koterovské v úseku od náměstí Generála Píky ke Světovaru. Část spojů v pracovních dnech je v době přepravní špičky ukončena již na Mikulášském náměstí, další končí na zastávce Nám. Generála Píky, kde obousměrná tramvaj přejede na druhou kolej a změní směr jízdy využitím druhého stanoviště řidiče. Místo výlukových autobusů budou moci cestující využívat prodlouženého spoje tramvajové linky číslo 1, která místo na Slovanech pojede přes zastávku Vozovna Slovany na konečnou Světovar. Takzvané „zatahovací“ spoje linky číslo 2, tedy ty, které končí ve vozovně, pak zastaví na všech zastávkách na Slovanské včetně náměstí Milady Horákové. Končit budou na nové zastávce Vozovna Slovany. Náhradní doprava v úseku linky číslo 2 mezi nám. Generála Píky a zastávkou Brojova není zajištěna.