"Jednotlivé výjevy všech čtrnácti zastavení jsou vyobrazeny na třech ocelových plátech paprskovitě směřujících k nebi, symbolizujících trojjediného Boha. Autorem díla je umělecký kovář Lukáš Marek, na realizaci se s ním podíleli šikovní a pracovití kováři z uměleckého kovářství Kovaný svět," uvádí město Nepomuk na svých stránkách.

Křížová cesta byla financována ze soukromých zdrojů, sbírkou ze získaných prostředků od vícero štědrých dárců. Přesto ještě nemalá část financí chybí a proto byla vyhlášena veřejná sbírka.