Reprezentační ples se stejně jako v loňském roce konal v Parkhotelu na Borech a ujít si jej nenechal stávající hejtman Václav Šlajs ani jeho předchůdci Milan Chovanec a Milada Emmerová. Velký ohlas u přítomných mělo společné vystoupení zpěvačky Báry Basikové a Petra Koláře, jejichž duety zcela zaplnily sál, či půlnoční zlatá show Daniela Nekonečného. Obrovský zájem byl také o fotoateliér smilebox (na snímku), kde se na pořízení obrázku stály fronty až do dvou hodin do rána.