Náměstkyně primátora Eva Herinková, radní města pro sociální oblast Jiří Kuthan, zástupci Českého červeného kříže a lékařka plzeňské transfuzní stanice Mája Švojgrová rozdali dohromady 73 plaket. Z toho 29 stříbrných a 44 zlatých. Sama Švojgrová, která na snímku předává ocenění dárkyni Marcele Světlíkové (vlevo), převzala stříbrnou plaketu. Janského medaile jsou oceněním, které se předává bezpříspěvkovým dárcům krve. Nesou název po českém lékaři a psychiatrovi Janu Janském, který objevil čtvrtou krevní skupinu. Stříbrná plaketa je udělována za dvacet odběrů, zlatá pak za čtyřicet.